„DEO ET PATRIAE”

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II


Wystawa
91 rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
Okres międzywojenny 1918-1938  
Okres okupacji niemieckiej 1939-1944  
Okres Polski Ludowej 1944-1989  
Okres III Rzeczypospolitej od 1989-2005  
Okres po 2005  

 

OKRES III RZECZYPOSPOLITEJ od 1989-2005


   W 1989 roku dokonał się radykalny przełom w życiu Polski a jednocześnie też KULu. Okres ten zbiegł się z wyborem na stanowisko rektora ks. Stanisława Wielgusa (1989-1998).

   Od stycznia 1992 roku weszła w życie nowa wersja Statutu KUL. Uczelnia borykała się z problemami finansowymi, spowodowanymi inflacją. W 1991 roku Sejm RP przyjął ustawę przyznającą KUL od stycznia następnego roku dotację z budżetu państwa na bieżące utrzymanie wg zasad dotyczących uczelni państwowych. Podjęto próby odzyskania majątku KUL zarekwirowanego w okresie PRL, zwłaszcza fundacji Anieli Potulickiej.

   W 1998 r. powołano Wydział Matematyczno-Przyrodniczy oraz Filię Wydziału Nauk Społecznych w Stalowej Woli (1990).

 

 

 
Wybrane publikacje związane z tym okresem
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres III Rzeczypospolitej od 1989-2005 - publikacjePaweł Wyczyński
Kolegium Jana Pawła II
Dar serca
ISBN 83-903618-6-8
Lublin 1988
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres III Rzeczypospolitej od 1989-2005 - publikacjeThe Catholic University of Lublin
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Redakcja: Dr. J. Michalczyk
ISBN 83-228-0308-7
Lublin 1993
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres III Rzeczypospolitej od 1989-2005 - publikacjeKatolicki Uniwersytet Lubelski
Opracowanie: Dział Informacji
i Promocji
KUL Lublin 2004

 

Zobacz więcej...

Przygotowanie wystawy: Joanna Nastalska (Oddział Inofrmacji Naukowej)
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły
 
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2009, godz. 09:48 - Artur Podsiadły