„DEO ET PATRIAE”

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II


Wystawa
91 rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
Okres międzywojenny 1918-1938  
Okres okupacji niemieckiej 1939-1944  
Okres Polski Ludowej 1944-1989  
Okres III Rzeczypospolitej od 1989-2005  
Okres po 2005  
 

 

OKRES MIĘDZYWOJENNY 1918-1938

 


   Inicjatywa powstania Uniwersytetu Lubelskiego (od 1928 – Katolicki Uniwersytet Lubelski), zrodziła się w głowie ks. Idziego Radziszewskiego, późniejszego pierwszego jej rektora (w l. 1918-1922). Komitet organizacyjny powstał w Petersburgu w lutym 1918 roku. Głównymi fundatorami stali się
Karol Jaroszyński i Franciszek Skąpski.

 

Cel Uczelni:

  • prowadzenie badań naukowych w duchu harmonii między nauką i wiarą
  • kształcenie kadry inteligencji katolickiej
  • podnoszenie narodu na wyższy poziom życia religijnego i intelektualnego

 

   Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 8 grudnia 1918 r. w gmachu Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, który stał się tymczasową siedzibą Uniwersytetu. Powstało 4 wydziały:

  • Teologiczny,
  • Prawa Kanonicznego,
  • Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych,
  • oraz Nauk Humanistycznych
Wybrane publikacje związane z tym okresem

 „Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres międzywojenny 1918-1938 - publikacjeStatut
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Warszawa
dnia 2 marca 1928 r.

 „Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres międzywojenny 1918-1938 - publikacjeSpis wykładów
i
wykaz instytucyj uniwersyteckich
Półrocze zimowe 1918/1919
Lublin 1919

 „Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres międzywojenny 1918-1938 - publikacjeFranciszek Skąpski
1881-1966
Fundator i współorganizator
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Opracowanie: Grażyna Karolewicz
ISBN 83-86203-22-6
Warszawa 1996

Zobacz więcej...


Przygotowanie wystawy: Joanna Nastalska (Oddział Inofrmacji Naukowej)
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły
 
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2009, godz. 09:16 - Artur Podsiadły