„DEO ET PATRIAE”

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II


Wystawa
91 rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
Okres międzywojenny 1918-1938  
Okres okupacji niemieckiej 1939-1944  
Okres Polski Ludowej 1944-1989  
Okres III Rzeczypospolitej od 1989-2005  
Okres po 2005  
 

 

OKRES OKUPACJI NIEMIECKIEJ 1939-1944


   Po wkroczeniu do Lublina (17 IX 1939) Niemcy zajęli gmach KUL na szpital wojskowy. Rozpoczęli rabunek i niszczenie dorobku Uczelni. W dniu 9 listopada aresztowano rektora ks. A. Szymańskiego a dwa dni później wszystkich obecnych w Lublinie wykładowców. 23 XII 1939 r. rozstrzelano jako zakładników profesorów Czesława Martyniaka i ks. Michała Niechaja. Przez cały okres okupacji zmarło lub zostało zamordowanych 14 profesorów a także wielu studentów.

   Mimo represji podejmowano tajne nauczanie, podjęte z inicjatywy rektora ks. A. Szymańskiego, zamieszkałego po zwolnieniu z aresztu domowego w Bełżycach pod Lublinem, skąd aż do śmierci w 1942 r. konspiracyjnie kierował Uczelnią. Organizacją tajnych kompletów zajęli się pracownicy Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych.

 
Wybrane publikacje związane z tym okresem
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres okupacji niemieckiej 1939-1944 - publikacjeKs. dr. P Kremer
Ś.p. Ks. Dr. Idzi Radziszewski
Założyciel i pierwszy Rektor
Uniwersytetu Katolickiego w Lublinie
Odbitka z "Kroniki Dyecezji Kujawsko-Kaliskiej"
1922
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres okupacji niemieckiej 1939-1944 - publikacje Działaloność Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w czasie okupacji
(Relacje i dokumenty)
Wstęp i redakcja: Jan Ziółek
ISBN 83-00-00304-5
Lublin 1983
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres okupacji niemieckiej 1939-1944 - publikacjeGrażyna Karolewicz
Ksiądz Idzi Benedykt Radziszewski
i jego dzieło - Katolicki Uniwersytet Lubelski
ISBN 83-7270-043-5
Lublin 2000
Przygotowanie wystawy: Joanna Nastalska (Oddział Inofrmacji Naukowej)
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły
 
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 09.12.2009, godz. 09:42 - Artur Podsiadły