„DEO ET PATRIAE”

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II


Wystawa
91 rocznica powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II

„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  
Okres międzywojenny 1918-1938  
Okres okupacji niemieckiej 1939-1944  
Okres Polski Ludowej 1944-1989  
Okres III Rzeczypospolitej od 1989-2005  
Okres po 2005  

 

Okres po 2005


   Po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II Senat Akademicki na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2005 roku, w hołdzie dla Wielkiego Papieża -Polaka, swego Profesora, podjął uchwałę o nadaniu Uniwersytetowi imienia Jana Pawła II.

   Wielkim przeżyciem dla całej społeczności akademickiej były obchody 90-lecia Uczelni. W roku jubileuszowym zostało zorganizowane Muzeum Uniwersyteckie. 31 maja odbył się Jubileuszowy Zjazd Absolwentów KUL a w maju 2008 r. społeczność akademicka odbyła pielgrzymkę dziękczynno-błagalną do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

   W 90-lecie Uniwersytetu z inicjatywy ustawodawczej Prezydenta, Parlament RP zmienił ustawę sejmową o finansowaniu KUL, w myśl której Uczelnia będzie finansowana jak wszystkie polskie uniwersytety publiczne. Ustawa weszła w życie 2 grudnia 2008 r.

 

 

 
Wybrane publikacje związane z tym okresem

„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres po 2005 roku - publikacje

Statut
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Lublin 2006
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres po 2005 roku - publikacjeKatolicki Uniwersytet Lubleski
Jana Pawła II
90 lat instnienia
Redakcja: Grzegorz Kramerek, Eugeniusz Ziemann
Towarzystwo Naukowe KUL
Instytut Leksykograficzny KUL
ISBN 978-83-7306-376-1
Lublin 2008
„Deo et Patriae” Katolicki Uniwersytet Lubleski Jana Pawła II - okres po 2005 roku - publikacjeJózef Zięba
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Narodziny Uczelni
ISBN 978-83-7270-585-2
Lublin 2008
Przygotowanie wystawy: Joanna Nastalska (Oddział Inofrmacji Naukowej)
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły
 
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2009, godz. 21:09 - Artur Podsiadły