Dostęp testowy do baz MEDLINE Ultimate oraz CINAHL Ultimate

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do baz MEDLINE Ultimate oraz CINAHL Ultimate.

 

Dostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie do 14 lipca 2022r.

 

 

MEDLINE Ultimate to najobszerniejsza dostępna baza pełnotekstowych czasopism medycznych. Zapewnia dostęp do pełnych tekstów ponad 2.800 czasopism indeksowanych w MEDLINE, z czego ponad 1.650 to aktywne czasopisma pełnotekstowe non-open access. MEDLINE®Ultimate jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej i zapewnia dostęp do informacji medycznych z zakresu medycyny ogólnej, ochrony zdrowia, farmakologii, neurologii, biologii molekularnej, genetyki, genomiki, histologii, mikrobiologii i wielu innych dziedzin nauk medycznych. W bazie wykorzystywany jest tezaurus medyczny MeSH (Medical Subject Headings).

 

CINAHL Ultimate jest najobszerniejszą bazą pełnotekstową z zakresu pielęgniarstwa. Obejmuje takie dziedziny jak: pielęgniarstwo, biomedycyna, bibliotekoznawstwo z zakresu nauk o zdrowiu, medycyna alternatywna i 17 pokrewnych nauk o zdrowiu. Baza indeksuje ponad 5.500 i zawiera ponad 7 milionów rekordów z archiwami od 1937 roku. W bazie znajduje się pełny tekst ponad 900 czasopism non-open access, indeksowanych w CINAHL z archiwami od 1937 roku.

Baza oferuje dostęp do pełnej kolekcji anglojęzycznych czasopism i publikacji wydawanych przez American Occupation Therapy Association i American Diabetes Association oraz dostęp do książek z zakresu ochrony zdrowia, dysertacji z zakresu pielęgniarstwa, wybrane materiały konferencyjne, standardy opieki, programy do celów edukacyjnych, rozdziały książek i materiały audiowizualne.

 

 

Szczegóły dot. obu zasobów, korzyści płynące z ich subskrypcji oraz różnice pomiędzy nimi i ich wersjami niższymi zostaną omówione w webinarium, w dniu 19 maja o godz. 1100 (Rejestracja).

 

Zapraszamy do korzystania z baz oraz do udziału w webinarium!

 

 


Dostęp testowy do bazy Statista wraz z Company Database i Global Consumer Survey

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o dostępie testowym do bazy Statista wraz z Company Database i Global Consumer Survey.

 

Dostęp będzie aktywny w sieci KUL oraz zdalnie do dnia 3 czerwca 2022 r.

 

Link dostępu

 

Opis bazy:

Statista to jedna z największych na świecie platform statystyk i danych rynkowych. Zawiera ona wiarygodne informacje z zaufanych źródeł, przeszukiwane za pomocą intuicyjnej nawigacji. Baza umożliwia dostęp do ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik oraz badań na 80 000 tematów z ponad 22 500 źródeł.

Zapraszamy do korzystania!

 

Materiały promocyjne

 

 

 


Dostęp testowy do platformy online SciFlow

 

Szanowni Państwo,

przypominamy o dostępie testowym do platformy online SciFlow, dzięki której pisanie prac naukowych i publikowanie artykułów może być łatwiejsze oraz szybsze. Narzędzie służy edycji tekstów, ich poprawianiu i formatowaniu.

 

Dostęp będzie aktywny do 15 czerwca br.

 

Link dostępu do SciFlow dla KUL

 

Aby uzyskać dostęp do zasobów platformy użytkownicy powinni otworzyć ww. stronę i utworzyć konta przy użyciu adresu e-mail w domenie uczelni.

 

Funkcje platformy SciFlow:

 

 • Artykuł w układzie odpowiednim dla danego czasopisma
  Użytkownik ma do wyboru 300 szablonów czasopism. Pisząc artykuł z SciFlow autor ma pewność, iż format jego artykułu odpowiada wymogom danego czasopisma. Istnieje również możliwość dodania własnego szablonu.
 • Szybkie formatowanie pracy dyplomowej lub innego tekstu naukowego
 • Bibliografia i cytowania w odpowiednim stylu
  SciFlow daje możliwość połączenia wybranego narzędzia do zarządzania bibliografią i wszystkie odnośniki zostaną dodane do bibliografii i sformatowane w odpowiednim stylu jednym kliknięciem. SciFlow obsługuje ponad 8000 stylów cytowania.
 • Współpraca nad jednym tekstem
  SciFlow zachowuje ostatnią wersję tekstu, a współautor, promotor lub inny użytkownik, który uzyskał pozwolenie od autora, ma również do niej wgląd oraz możliwość komentowania i poprawiania tekstu bezpośrednio w SciFlow.
 • SciFlow obsługuje teksty napisane w dowolnym języku (obecnie sprawdzanie tekstu jest dostępne tylko w języku angielskim przez LanguageTool i niemieckim przez Duden-Mentor)

 

 

Materiały dodatkowe:

 

Strona startowa jest dostępna w języku angielskim i niemieckim.

 

Znajdują się na niej również szablony w języku polskim.

 

Link do nagrania webinarium

 

Przewodnik użytkownika SciFlow

 

Informacje o platformie w j. polskim

 

Wstęp do SciFlow w j. angielskim

 

Materiały marketingowe

 

Informacje o planowanych szkoleniach wraz z linkami do rejestracji

 

Zapraszamy do korzystania!

 


Dostęp testowy do nowych baz EBSCO: CAB Abstracts with Full Text oraz FSTA with Full Text

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL uprzejmie informuje o uruchomieniu dostępu testowego do nowych baz EBSCO: CAB Abstracts with Full Text oraz FSTA with Full Text z zakresu nauk przyrodniczych, środowiska oraz żywności i żywienia.

 

Dostęp jest możliwy w sieci KUL oraz zdalnie do dnia 31 maja 2022.

 

Bezpośredni link dostępu do bazy CAB

Bezpośredni link dostępu do bazy FSTA

Wejście do baz przez platformę EBSCO

 

CAB Abstracts with Full Text

Baza przygotowana we współpracy z ekspertami z CABI, zapewnia dostęp do światowej literatury z zakresu nauk przyrodniczych. Obejmuje tematy z zakresu stosowanych nauk przyrodniczych - od rolnictwa, środowiska i nauk weterynaryjnych, po ekonomię stosowaną, rekreację/turystykę i żywienie. Zawartość bazy obejmuje 1.238 aktywne czasopisma pełnotekstowe. CAB Abstracts with Full Text obejmuje kluczowe tematy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym rolnictwo, środowisko naturalne, nauka o żywności, zdrowie człowieka, mykologia, odżywianie, nauki o roślinach, nauki weterynaryjne.

 

Lista tytułów dostępnych w bazie oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie CAB Abstracts with Full Text.

 

FSTA with Full Text

Specjalistyczna, pełnotekstowa kolekcja obejmująca literaturę naukową i technologiczną dotyczącą żywności, napojów i żywienia. Jest ona tworzona we współpracy z zespołem ekspertów w ramach IFIS, organizacji non-profit, która angażuje się w naukę i rozwój oraz cieszy się reputacją naukowej integralności, dokładności i doskonałości. Oprócz podstawowych obszarów nauki o żywności, technologii żywności i żywienia, FSTA with Full Text zawiera treści skupione na żywności w wielu pokrewnych dziedzinach, takie jak biotechnologia, bezpieczeństwo żywności, technologie omiczne, karmy dla zwierząt domowych, nauka o sporcie, zrównoważony rozwój.

Zawartość bazy obejmuje 247 aktywnych czasopism pełnotekstowch.

Lista tytułów dostępnych w bazie oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie FSTA with Full Text.

 

Materiały pomocnicze:

WEBINARIUM | Bazy nie tylko rolnicze: CAB Abstracts™ with FT, FSTA™ with FT, Veterinary Source®

Link dostępu: https://www.youtube.com/watch?v=WK_LezdKBfc

 

Zapraszamy do korzystania!

 


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2022, godz. 08:58 - Małgorzata Augustyniuk