"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Edmund Gussmann (1945-2010)

Edmund Gussmann- sylwetka i publikacje
Edmund Gussmann (1945-2010)
Urodził się 27 stycznia 1945 r. w Lubichowie.
Absolwent filologii angielskiej na
Uniwersytecie Warszawskim,
studiował także językoznawstwo oraz język islandzki.
Procował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
Był profesorem w Komitecie Językoznawstwa PAN
oraz wykładowcą w Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Zmarł 2 września 2010 r. 

  

Wybrane publikacje:

Edmund Gussmann- publikacjeFocus on Language.
Papers from the 2nd Conference of the Polish Association for the Study of English, Kazimierz '93
Edmund Gussmann Henryk Kardela
ISBN 83-2270659-6
Lublin 1004

Edmund Gussmann- publikacjeEdmund Gussmann
The Phonology of Polish
ISBN 978-0-19-926747-7
Oxforn Uniersity Press 2007

Edmund Gussmann- publikacjeEdmund Gussmann
Icelandic and Universal Phonology
ISBN 3-86006-274-3
Bruno-Kress-Vorlesung 2005

Edmund Gussmann- publikacjeEdmund Gussmann
Explorations in abstract phonology
rozprawa habilitacyjna
UMCS Lublin 1978

Edmund Gussmann- publikacjeAidan Doyle Edmund Gussmann
A Reverse Dictionary of Modern Irish
ISBN 83-86239-28-X
Lublin 1996
Edmund Gussmann- publikacjeAidan Doyle Edmund Gussmann
An Ghaeilge. Podręcznik do nauki języka irlandzkiego
ISBN 83-338-0237-4 RW KUL
Lublin 1991
Edmund Gussmann- publikacjeEdmund Gussmann
Introduction to phonological analysis
ISBN 83-01-01907-7
PWN
Warszawa 1980
Edmund Gussmann- publikacjeAidan Doyle Edmund Gussmann
An Ghaeilge. Podręcznik języka irlandzkiego
ISBN 83-7363-275-1
Wydawnictwo KUL
Lublin 2005
Edmund Gussmann- publikacjeEdmund Gussmann
Phonology
Analysis and theory
ISBN 0 521 57409 9
Cambridge University Press 2002
Edmund Gussmann- publikacjeEdmund Gussmann
Licensing in Syntax and Phonology
ISBN 83-86239-14-X
Wydanictwo FOLIUM
Lublin 1995
Edmund Gussmann- publikacjeA Festschrift for
Edmund Gussmann
from His Friends and Colleagues
Henryk Kardela Bogdan Szymanek
ISBN 83-228-0586-1
RW KUL
Lublin 1996
Edmund Gussmann- publikacjeStudies in Abstract Phonology
Edmund Gussmann
ISBN 0-262-57057-2
The MIT Press Cambridge,
Massachusetts and London,
England 1980
Edmund Gussmann- publikacjeEdmund Gussmann
Contrastive polish-english
consonantal phonology
PWN
Warszawa 1978
góra strony

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej (J.N.-W.)

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2010, godz. 09:26 - Artur Podsiadły