"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. dr hab. Edward Mazurkiewicz

(1926- 2021)

Edward Aleksander Mazurkiewicz - sylwetka (biogram oprac. przez dra hab. Ryszarda Skrzyniarza, prof. KUL) i publikacje

 

pedagog, w latach 1993-2001 kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej KUL


Ważniejsze publikacje:

 
 

 

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2021, godz. 14:11 - Monika Krzywicka