"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Ks. dr Edward Pohorecki (1930-2017)

 
Edward Pohorecki- sylwetka i publikacje

 

Ks. dr Edward Pohorecki (1930-2017)

 

  Ks. dr Edward Pohorecki urodził się 7 marca 1930 r. w Hrubieszowie.
   Święcenia prezbiteriatu przyjął 25 lutego 1956 roku. Pracował jako wikariusz
w parafiach: w Lubartowie (parafia św. Anny), w Janowie Lubelskim, Annopolu, Niedrzwicy Kościelnej a od 1962 r. w Lublinie (parafie: św. Agnieszki, św. Michała Archanioła, św. Mikołaja, Matki Bożej Fatimskiej). W latach 1975-1981 pracował również jako wizytator nauczania religii.
   W 1974 r. uzyskał doktorat z teologii dogmatycznej na podstawie pracy "Udział Maryi

w tajemnicy odkupienia według o. Justyna Zapartowicza-Miechowity"
   Od 25 września 1985 roku do czasu przejścia na emeryturę, 1 października 2003 roku, był dyrektorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
   Zmarł 14 maja 2017 roku w Lublinie.


Dodatkowe informacje:

 


Ważniejsze publikacje:

 

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2017, godz. 22:12 - Artur Podsiadły