"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Emil Paweł Ciecieląg (1988-2020)

Emil Paweł Ciecieląg - sylwetka i publikacje

 

Śp. Emil Paweł Ciecieląg urodził się 20 listopada 1988 r w Świdniku.

Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II związany był od 2007 r., kiedy to rozpoczął studia historyczne na Wydziale Nauk Humanistycznych. Swoje zainteresowania historią wojskowości oraz kulturą i dziejami Japonii rozwijał i pogłębiał kontynuując w latach 2012-2017 naukę na studiach doktoranckich na kierunku historia. Ich efektem jest doktorat z zakresu historii Japonii napisany na seminarium u prof. Huberta Łaszkiewicza. Praca czekała na obronę.

W listopadzie 2018 r. rozpoczął pracę jako bibliotekarz w Bibliotece Filologii Romańskiej i Hispanistyki KUL.

Zmarł niespodziewanie 5 listopada 2020 r. w Jackowie.

 

Śp. Emil Ciecieląg był człowiekiem o różnorodnych zainteresowaniach, bardzo czynnym i oddanym swojej pracy w bibliotece. Szczególnie angażował się w działania na rzecz promocji Uniwersytetu i biblioteki. W codziennym życiu cechowała go odpowiedzialność i obowiązkowość, ale także łatwość nawiązywania kontaktów, chęć pomocy, uczynność.

Odszedł Człowiek wielkiej życzliwości i dobrego serca, z pasją wiedzy, życia i uśmiechem dla każdego.

 

Pracownicy Bibliotek Specjalistycznych KULDodatkowe informacje:

 


 

 

Ważniejsze publikacje:

 

LINK DO ARTYKUŁU

 

 

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 

1. „Nigdy nie okazuj słabości”. Omówienie i strategia wybranych samurajów - XI Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa p.t. "Człowiek a historia". Piotrków Trybunalski 27-29.05.2014 r.

 

2. Stosunki hiszpańsko-japońskie na przełomie XV i XVI w. / Relaciones hispano-japonesas a finales del siglo XV y comienzos del XVI - Pierwszy Ogólnopolski Kongres Młodych Hispanistów. Lublin 20-21.04.2015 r.

 

 

 

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

Współpraca:

Małgorzata Augustyniuk

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020, godz. 12:06 - Monika Krzywicka