F  E  N  I  K  S  Y 2012

dla KUL

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

IV piętro

 

Feniksy 1999-2011 dla KUL

Feniksy Główne

Feniks 2001 dla prof. dr hab. Stefana Świeżawskiego

Feniks 2002 dla o. prof. dr hab. Mieczysława Alberta Krąpca

Feniks 2011 dla s. prof. dr hab. Zofii Józefy Zdybickiej

 

  


 

  


 

  


 Feniksy w kategorii: nauki kościelne

Feniks 1999

za książkę Losy duchowieństwa katolickiego w ZSRR 1917-1939. Martyrologium

autorstwa ks. prof. dr hab. Romana Dzwonkowskiego SAC

wydaną w Towarzystwie Naukowym KUL

 


 

 Feniks 2007

za książkę Socjologia moralności

autorstwa ks. prof. dr hab. Janusza Mariańskiego

wydaną w Towarzystwie Naukowym KUL

 


 

 Feniks w kategorii: tłumacz

Feniks 2003

dla o. prof. dr hab. Edwarda Iwo Zielińskiego

za tłumaczenie Historii filozofii starożytnej, Giovanniego Reale

wydanej w Wydawnictwie KUL

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2012, godz. 10:42 - Artur Podsiadły