F  E  N  I  K  S  Y 2012

dla KUL

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

IV piętro


Feniks Złoty 2012

dla ks. prof. Józefa Kudasiewicza

za

dzielne świadectwo kapłańskiego życia, w czasach widocznej korozji wrażliwości religijnej; życia głęboko zakorzenionego w Biblii, której coraz pełniejszemu poznawaniu i popularyzacji poświęcił uczony wiele trudu, wychowując pokolenia księży i ludzi świeckich w duchu Słowa Bożego. Jego prace naukowe, odwaga duszpasterska oraz wspaniałe kaznodziejstwo stanowią wzór do naśladowania nie tylko dla środowisk ściśle konfesyjnych, ale też dla tych wszystkich osób, którzy prawdę, dobro i piękno łączą z miłością Stwórcy, rozkwitającą w krajobrazach kształtowanych przez Pismo Święte i w kościelnej Tradycji.


Przemawia na otwarciu wystawy

ks. prof. Józef Kudasiewicz

 


 

 

   Ksiądz Profesor Józef Kudasiewicz od 1952 roku jest związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, najpierw poprzez studia, następnie przez wieloletnią pracę na Wydziale Teologii, w Instytucie Nauk Biblijnych, gdzie kierował Katedrą Teologii Biblijnej Nowego Testamentu. To znany i ceniony biblista, członek wielu towarzystw naukowych, m. in. Towarzystwa Naukowego KUL i Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II KUL, Stowarzyszenia Biblistów Polskich, konsultor Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski w Sekcji Biblijnej. Wypromował ponad 240 magistrów i 14 doktorów. Na jego seminariach powstało również 27 prac licencjackich. Recenzował liczne prace doktorskie i habilitacyjne. W kręgu jego zainteresowań znajdują się Ewangelie synoptyczne w aspekcie historycznym, literackim i teologicznym, mariologia biblijna oraz biblistyka stosowana, czego wynikiem są liczne publikacje z zakresu tych dziedzin. Ksiądz Profesor jest także autorem wielu haseł w Encyklopedii Katolickiej (był redaktorem działu Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i konsultantem naukowym), w Słowniku teologicznym oraz Leksykonie Teologii Fundamentalnej, gdzie pełnił funkcję konsultanta naukowego.

   Za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego otrzymał nagrodę im. Ks. Idziego Radziszewskiego, a także dwukrotnie nominację do nagrody „Totus" Fundacji „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia" za upowszechnianie nauczania Jana Pawła II oraz Nagrodę Główną – Złoty Feniks 2012 Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.


feniksy2012_kudasiewcz_01.jpg21 kwietnia,Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, wręczenie Feniksów 

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,

wręczenie Feniksów

 
 20 kwietnia, Zamek Królewski,
odczytywanie wyników
 Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, wręczenie Feniksów
 Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniksów
Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniksów

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
ks. dr Jan Nowak odbiera Feniksa w imieniu ks. prof. Józefa Kudasiewicza

 Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
ks. dr Jan Nowak odbiera Feniksa
w imieniu ks. prof. Józefa Kudasiewicza
 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2012, godz. 10:29 - Artur Podsiadły