F  E  N  I  K  S  Y 2012

dla KUL

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

IV piętro

 

Feniks w kategorii "Serie wydawnicze" (praca zbiorowa)

dla "VOX PATRUM"

red. ks. prof. Stanisława Longosza

i Wydawnictwo Naukowe KUL

za

„wielotomową serię patrystyczną wydawana przez Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL od 1981 roku. Czasopismo pod redakcją ks. Prof. Stanisława Longosza zaliczane jest do jednych z najznakomitszych w Europie. Gromadzi dokumenty, artykuły, przekłady i inne formy piśmiennictwa naukowego z dziedziny szeroko pojętej patrystyki i kultury chrześcijańskiej. O publikację na jego łamach zabiegają uczeni z wielu stron świata. To, jak się wydaje, firmowy znak całego środowiska polskich patrologów, filologów klasycznych i znawców chrześcijańskiej ortodoksji"


Przemawia na otwarciu wystawy

ks. prof. Stanisław Longosz


 

   Periodyk „Vox Patrum" wydawany jest od 1981 r. przez Ośrodek (wcześniej Zakład, Instytut) Badań nad Antykiem Chrześcijańskim – KUL. Jego inicjatorem i redaktorem naukowym od początku do dziś jest ks. prof. dr hab. Stanisław Longosz. Do 2011 r. ukazało się 55 tomów. Czasopismo zawiera 5 zasadniczych działów: I. Dokumenty czyli wypowiedzi Najwyższego Urzędu Nauczycielskiego Kościoła na temat Ojców Kościoła lub różnych rocznic starożytnego chrześcijaństwa; II.. Artykuły na temat szeroko pojętego antyku chrześcijańskiego w językach polskim i kongresowych; III. Przekłady mniejszych pism starożytnych pisarzy chrześcijańskich, których nie uwzględniają duże serie patrystyczne; IV. Recenzje publikacji patrystycznych; V. Dział Informacyjny, w którym zamieszczane są bieżące bibliografie tematyczne, sprawozdania i informacje z życia patrystycznego (w Polsce i za granicą) oraz In memoriam. Periodyk jest regularnie odnotowywany w zagranicznych bibliografiach specjalistycznych, a w rankingach publikacji naukowych w Polsce i Europie uzyskuje wysoką punktację (np. grupa „C" European Reference Index for the Humanities).


Vox Patrum Vox Patrum
Vox Patrum Vox Patrum
Vox Patrum Vox Patrum
Vox Patrum Vox Patrum

Vox Patrum- dyplomy Vox Patrum- dyplomy

 

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniska ks. prof. St. Longoszowi
Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
siedzą od lewej: ks. prof. M. Starowieyski, ks. prof. St. Longosz, prof. S. Sawicki
Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniksa ks. prof. St. Longoszowi
Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniksa, koncert

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2012, godz. 10:32 - Artur Podsiadły