F  E  N  I  K  S  Y 2012

dla KUL

Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

IV piętro

 

Feniks Specjalny

dla Encyklopedii Filozofii Polskiej,

pod red. ks. Prof. Andrzeja Maryniarczyka, t. 1-2, Lublin 2011

za

„kompendium podstawowej wiedzy nie tylko technicznie rozumianej filozofii, jaką od niemal 800 lat uprawiano i nadal uprawia się w Polsce, ale także o polskiej kulturze, majacej swój niezaprzeczalny udział w rozwój światowej myśli humanistycznej. Dzieło uświadamia, że nie jesteśmy <papugą innych narodów>, nie ograniczamy się do naśladowania kulturowych zdobyczy pochodzących z zewnątrz, lecz sami staramy się proponować oryginalne propozycje, które często znajdują międzynarodowy posłuch. Zaangażowanie środowisk naukowych z całej Polski w pracę nad encyklopedią stanowi modelowy przykład bezkompromisowości i woli porozumienia w dążeniu do osiągnięcia tak bardzo imponującego celu."


 Przemawia na otwarciu wystawy

ks. prof. Andrzej Maryniarczyk


 

  Dwutomowa „Encyklopedia Filozofii Polskiej" (wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) jest pierwszą tego typu publikacją w Polsce. Ukazała się ona we wrześniu 2011 r. na bazie „Powszechnej Encyklopedii Filozofii" (t. 1-10, Lublin: Polskie towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2000-2009). Publikacja zawiera hasła osobowe filozofów polskich (od XIII w. do czasów współczesnych), a ponadto teologów, religioznawców i humanistów, którzy poruszali kwestie filozoficzne. Znalazły się w niej nadto hasła polskich szkół filozoficznych, filozoficznych periodyków i zjazdów. Wszystkie one dokumentują dzieje polskiej filozofii i pokazuje jej oryginalność. Naczelnym redaktorem Encyklopedii jest ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, a współpracowali z nią autorzy z wielu ośrodków akademickich w Polsce.
Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniksów

 

Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniksa ks. prof. A. Maryniarczykowi
Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniksów
Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego,
wręczenie Feniksów, koncert

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 29.05.2012, godz. 10:33 - Artur Podsiadły