"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009)

Franciszek Janusz Mazurek- sylwetka i publikacje
Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009)

Franciszek Janusz Mazurek- ur. 18 lipca 1933 roku w Biszczy k. Biłgoraja.
Wybitny specjalista w zakresie katolickiej nauki społecznej, teoretyk praw osobowych człowieka.
Kierownik Katedry Historii Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Gospodarczej oraz Kurator Katedry Katolickiej Nauki Społecznej, od 2005 roku kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej.
Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Zmarł 21 sierpnia 2009 roku w Lublinie.

Ksiądz Profesor Franciszek Mazurek

– niestrudzony obrońca godności osoby ludzkiej

  Ks. prof. zw. dr hab. Franciszek Mazurek należy do tych nauczycieli akademickich, którzy związali całą swoją karierę naukową i zawodową z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Po studiach teologicznych w Metropolitarnym Seminarium Duchowym w Lublinie ukończył w 1964 r. studia magisterskie na Sekcji Społecznej Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL i w 1968 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta. Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w 1969 r. został awansowany na stanowisko adiunkta. Stopień doktora habilitowanego i stanowisko docenta uzyskał w 1985 r. następnie – na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym z 1990 r. – został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. W 2002 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych. W 2003 r. został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Przeszedł więc wszystkie szczeble kariery akademickiej. W latach osiemdziesiątych wykładał dodatkowo na Uniwersytecie Warszawskim – Filia w Białymstoku...

Pełny teskt wsopmnień Ks. Janusza Mariańskiego

 

Publikacje:

Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009)- publikacje

Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009)- publikacje

Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009)- publikacje

Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009)- publikacje

Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009)- publikacje

Franciszek Janusz Mazurek (1933-2009)- publikacje

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły
           
Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 28.09.2009, godz. 11:17 - Artur Podsiadły