"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Giovanni Reale (1931-2014)

 
Giovanni Reale- sylwetka i publikacje

 

Prof. Giovanni Reale (1931-2014)

 

    Prof. Giovanni Reale urodził się 15 kwietnia 1931 w Candia Lomellina we Włoszech. Po ukończeniu szkoły średniej w Casale Manferrato rozpoczął studia na Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie (Università Cattolica del Sacro Cuore). Po ich zakończeniu kontynuował naukę na uniwersytecie w Marburgu (1954-1956) oraz w Monachium (1957). Przez krótki czas pracował jako nauczyciel w szkole średniej, po czym otrzymał stanowisko na Uniwersytecie w Parmie, gdzie przez trzy lata wykładał etykę oraz historię filozofii. Następnie powrócił na Katolicki Uniwersytet w Mediolanie, gdzie przez wiele lat kierował Katedrą Historii Filozofii Starożytnej. Był również założycielem i kierownikem „Centrum Badawczego Metafizyki” (Centro di Ricerche di Metafisica). W roku 2005 otrzymał posadę w nowo powstałym Wydziale Filozoficznym na Uniwersytecie Vita-Salute San Raffaele w Mediolanie, gdzie wykładał do swojej śmierci w 2014 roku.

  Jego zainteresowania naukowe oscylowały wokół myśli antycznej, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii Platona, Arystotelesa, Plotyna, Sokratesa oraz św. Augustyna. Znalazły one swój wyraz w rozlicznych publikacjach: Il concetto di filosofia prima e l’unità della Metafisica di Aristotele (1961); Storia della filosofia antica in 5 volumi (1975-1980); Per una nuova interpretazione di Platone (1991); Saggezza antica (1996); Eros demone mediatore (1997); Platone. Alla ricerca della sapienza segreta (1997); Corpo, anima e salute (1998); Socrate. Alla scoperta della sapienza umana (1999); Il pensiero antico (2001). Dzięki Redakcji Wydawnictw KUL w języku polskim ukazało się pięciotomowe wydawnictwo: Historia filozofii starożytnej (1993-2003; 2000-2008) oraz Myśl starożytna (2003).

  Zainteresowanie prof. Reale filozofią personalistyczną Karola Wojtyły zaowocowało współpracą ze środowiskiem polskich filozofów, m.in.: Tadeuszem Styczniem (KUL), Edwardem Zielińskim (KUL) oraz Władysławem Stróżewskim (UJ). Dzięki temu powstało jedno z najgruntowniejszych wydań dzieł zebranych Karola Wojtyły w języku włoskim: Metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrativi (2003).

  Prof. Reale był częstym gościem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, m.in. w 1992 roku brał udział w sympozjum poświęconym dziełom Platona, w 1996 roku w międzynarodowej konferencji: Święty Anzelm biskup i myśliciel.

  Za swoje zasługi dla nauki i kultury prof. Reale był wielokrotnie nagradzany, otrzymał tytuł doctora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2001), Międzynarodowej Akademii Filozofii w Lichtenstein, Państwowego Uniwersytetu w Moskwie, był laureatem nagrody Roncisvalle przyznanej przez Uniwersytet w Nawarze, otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Syrakuz.

  Zmarł 15 października 2014 r.

Bibliografia: Müller Wolfgang, Giovanni Reale, [dostęp online] http://www.filosofico.net/giovannirealedeutsch.htm [12.11.2014]; Seifer Josef, Nachruf auf Giovanni Reale (1931-2014), [dostęp online] http://www.iap.li/downloads/Reale-Nachruf.pdf [12.11.2014]; Życiorys prof. Giovanniego Reale, [dostęp online] zyciorys-prof-giovanniego-reale,art_12024.html [13.11.2014]; Doktor Honoris Causa KUL Giovanni Reale, [dostęp online] doktor-honoris-causa-kul-giovanni-reale,art_11764.html [13.11.2014]; 

Opracowanie:

Monika Polska


 

 AKF: Prof. Giovanni Reale "Trzy paradygmaty interpretacji miłości"

Ważniejsze publikacje:

góra strony

 

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 26.11.2014, godz. 09:08 - Artur Podsiadły