"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Hanna Dylągowa (1928-2016)

 
Hanna Dylągowa- sylwetka i publikacje


 

Hanna Dylągowa (1928-2016)

 

  Prof. dr hab. Hanna Dylągowa z Mańkiewiczów urodziła się 18 września 1928 roku w Żyrardowie.

  Ukończyła studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim w 1950 roku. Tytuł doktora uzyskała w 1967 roku na podstawie pracy: Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy (1821-1829), napisanej pod kierunkiem prof. Stefana Kieniewicza. Habilitowała się w 1977 roku.

  Od 1950 roku rozpoczęła pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako starszy asystent Katedry Historii Kultury Polskiej. W latach 1969-1987 pracowała jako adiunkt II Katedry Historii Nowożytnej, od 1979 – docent, od 1991 – profesor nadzwyczajny, a rok później – zwyczajny (1992). Pełniła funkcję kierownika Katedry Historii Europy Wschodniej (1987- 2000).

  W latach 1978-1990 prowadziła wykłady w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie i innych miastach, wykładała również w Brukseli i Paryżu (1985) oraz na Uniwersytecie Letnim Kultury Polskiej w Rzymie. Uczyła także w Szkole Podstawowej przy ul. Różanej w Warszawie.

  Jej zainteresowania badawcze obejmowały: historię Polski i powszechną XIX i XX wieku, historię Kościoła łacińskiego i unickiego oraz historię Rosji i ziem wschodnich Rzeczypospolitej XIX-XX w.

  Była członkiem wielu towarzystw naukowych m.in.: Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Ukraińsko-Polskiej Komisji Ekspertów do spraw treści podręczników historii i geografii.

  Założyła i współpracowała z Towarzystwem Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Dla Kongregacji do Spraw Świętych opracowała ekspertyzę historyczną „Positio historica”, dotyczącą Męczenników Unickich, dokument niezbędny dla przeprowadzenia beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy zamordowanych w Pratulinie.

  Została odznaczona Nagrodą Sekretarza Naukowego PAN oraz nagrodą Rektora KUL za pracę habilitacyjną.

  Jest autorką ponad 130 pozycji, także po francusku, włosku, angielsku, ukraińsku i rosyjsku. Najważniejsze z nich: Towarzystwo Patriotyczne i Sąd Sejmowy 1821-1829 (Warszawa 1970), Duchowieństwo katolickie wobec sprawy narodowej 1794-1864 (Lublin 1981, 1983), Unia Brzeska i unici w Królestwie Polskim (Warszawa 1989).

  Zmarła w Warszawie 12 lipca 2016 roku. 

 

Bibliografia:
Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968-1993. Pod. red Mariana Ruseckiego. Lublin 1994, s.293, 294, 326, 375; Leszek Wojtowicz: Zmarła prof. dr hab. Hanna Dylągowa. [Dostęp:] https://www.kul.pl/zmarla-prof-dr-hab-hanna-dylagowa,art_68821.html [25.08.2016]; Hanna Dylągowa. [Dostęp:] http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,364204,Hanna-Dyl%C4%85gowa-nekrolog.html [25.08.2016]; Hanna Dylągowa. [Dostęp:] http://www.udyomedia.pl/def-Hanna_Dyl%C4%85gowa.html [25.08.2016]; prof. dr hab. Hanna Dylągowa. [Dostęp:] http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=48616&lang=pl [25.08.2016].
Maciej Kryczka: Hanna Dyląg. [Dostęp:] http://www.1944.pl/archiwum-historii-mowionej/hanna-dylag,2568.html [25.08.2016] – wywiad z 28 marca 2011 roku

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2016, godz. 13:57 - Artur Podsiadły