"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Henryk Damian Wojtyska (1933-2009)

Henryk Damian Wojtyska- sylwetka
Henryk Damian Wojtyska- publikacje

Henryk Damian Wojtyska (1933-2009)
Henryk Damian Wojtyska CP urodził się 13.05.1933 roku w Regiminie (Ciechanów), członek Zgromadzenia Pasjonistów od 1950 roku, wyświęcony na kapłana w 1957 r. W latach 1958-62 studiował historię Kościoła na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie doktoryzował się na podstawie pracy Card. Hosius, Legate to the Council of Trent (Rome 1967). Od 1969 r. pracownik naukowy i dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Habilitował się w 1975 r. (praca: Papiestwo Polska 1548-1563. Dyplomacja, Lublin 1977). W semestrze jesienno-zimowym 1980/81 wykładał historię Kościoła Polskiego w Newman College w Edmonton (Kanada), jako visiting professor. Prorektor ds. Młodzieży KUL w latach 1981-83. 1984-1994 kierownik ds. edytorskich Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie, gdzie zapoczątkował wydawanie serii Acta Nuntiaturae Polonae. Członek Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych (1984-2004), Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Towarzystwa Naukowego KUL, Akademii św. Karola w Mediolanie i Komisji Dziejów Odrodzenia i Reformacji przy Komitecie Nauk Historycznych PAN. Do roku 2004 konsultor Komisji Nauki Wiary (Sekcja Historyczna) przy Episkopacie Polski.

Kierunki zainteresowań naukowych: historia odrodzenia i reformacji, dzieje relacji Polski ze Stolicą Apostolską, hagiografia, zagadnienia hozjańskie, historia pasjonistów w Polsce.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w klasztorze pasjonistów w Łodzi, dnia 24 marca 2009 r.


Henryk Damian Wojtyska- publikacjeHenryk Damian Wojtyska
Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce
Tom I
Prehistoria i okres fundacyjny
(do 1938 R.)
ISBN 83-89695-30-8
Łódź 2006

Henryk Damian Wojtyska- publikacjeRejestr korespondencji Stanisława Hozjusza biskupa warmińskiego (1560-1563)
Zebrał
Henryk Damian Wojtyska
ISBN
Olsztyn 2003

Henryk Damian Wojtyska- publikacjeHenryk Damian Wojtyska
Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce
Tom II
Hekatomba wojenna i okupacyjna
(1939-1945)
ISBN 978-83-911123-1-1
Przasnysz 2007
Henryk Damian Wojtyska- publikacjeHenryk Damian Wojtyska
Miłościwe lata.
Dzieje Wielkich Jubileuszów Chrześcijaństwa
(z udziałem Polaków)
ISBN 83-913562-2-1
Olsztyn 2000
Henryk Damian Wojtyska- publikacjeACTA NUNTIATURAE POLONAE
 Henrico Damiano Wojtyska CP
TOMUS I
De fontibus
eorumque investigatione et editionibus Instructio ad editionem
Nuntiorum series chronologica
auctore
HENRICO DAMIANO WOJTYSKA CP
Romae 1990
wojtyska_publikacje_05_270Henryk Damian Wojtyska
Papiestwo-Polska
1548-1563
Dyplomacja
Lublin 1977
Towarzystwo Naukowe KUL

Henryk Damian Wojtyska- publikacjeACTA NUNTIATURAE POLONAE
Henrico Damiano Wojtyska CP
TOMUS IX YINCENTIUS LAURO
(1572-1578)
Yolumen l (25 VII 1572 - 30 IX 1574)
ediderunt MIROSLAUS KOROLKO
et HENRICUS DAMIANUS WOJTYSKA CP
Non exstinguetur
ROMAE 1994

Henryk Damian Wojtyska- publikacjeHENRY DAMIEN WOJTYSKA CP
CARDINAL HOSIUS
LEGATE
to the
COUNCIL OF TRENT
INSTITUTE OF ECCLESIASTICAL STUDIES
ROME
Via Mecenate 37
1967
Henryk Damian Wojtyska- publikacjeHENRYK DAMIAN WOJTYSKA CP
STANISŁAW HOZJUSZ
W OCZACH SWOICH WSPÓŁCZESNYCH
W LATACH 1548-1563
OLSZTYN 1979
ODBITKA ZE „STUDIÓW WARMIŃSKICH" XVI (1979)
wojtyska_publikacje_09_270HENRYK DAMIAN WOJTYSKA CP
IDEAŁ BISKUPA W ŻYCIU I NAUCE STANISŁAWA HOZJUSZA
OLSZTYN 1970
ODBITKA ZE „STUDIÓW WARMIŃSKICH" VII
(1970)
Henryk Damian Wojtyska- publikacjeDamien Wojtyska
Quarrel Concerning the Cardinalate of Hosius
SACRUM POLONIAE MILLENNIUM
RZYM 1962
Henryk Damian Wojtyska- publikacjeELEMENTA AD FONTIUM EDITIONES
LXIV
BREVIA ROMANORUM PONTIFICUM AD POLONIAM SPECTANTIA
EX MINUTIS ET REGISTRIS PONTIFICIIS
collegit et edidit
HENRICUS DAMIANUS WOJTYSKA CP
consultatio lingui.stica
LUCIANUS OLECH
Yolumen I
BREVIA SAECULI XV
NON EXSTIN
ROMAE 1986

 

Henryk Damian Wojtyska- publikacjeKATALOG RĘKOPISÓW
BIBLIOTEKI SEMINARIUM DUCHOWNEGO
W LUBLINIE
OPRACOWAŁ HENRYK DAMIAN WOJTYSKA CP
LUBLIN 1975
Henryk Damian Wojtyska- publikacjeaACTA NUNTIATURAE POLONAE
moderatore Henrico Damiano Wojtyska CP
TOMUS III/l
ALOISIUS LIPPOMANO
(1555-1557)
edidit HENRICUS DAMIANUS WOJTYSKA CP
ROMAE 1993
Henryk Damian Wojtyska- publikacjeACTA NUNTIATURAE POLONAE
moderatore Henrico Damiano Wojtyska CP
TOMUS II
ZACHARIAS FERRERI
(1519-1521)
et NUNTII MINORES
(1522-1553)
edidit HENRICUS DAMIANUS WOJTYSKA CP
ROMAE 1992

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Obróbka graficzna oraz prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły

 

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2009, godz. 14:15 - Artur Podsiadły