Historia witryny Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

   

 

  Pierwszą "wizytówkę" Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w sieci Internet stworzyli pod koniec 1994 roku Konrad Mazurkiewicz i Tomasz Halczuk, ówcześni administratorzy tworzonej infrastruktury informatycznej BU KUL. Opieki nad tą skromną witryną podjął się następnie sam Tomasz Halczuk (jako administrator sieci komputerowych BU KUL) i prowadził ją do roku 1999. Wtedy dołączył drugi informatyk, Daniel Zimnicki, który wraz z Jolantą Wasilewską próbowali rozbudować i odnowić witrynę. Wreszcie w roku 2000 Dyrekcja Biblioteki podjęła decyzję o całkowitej rekonstrukcji witryny.
  Po ustaleniu zakresu działań i opracowaniu nowej zawartości projekt został wykonany przez zespół: Jan Krzysztof Wasilewski (redakcja i prowadzenie) i Sławomir Łojszczyk (konstruktor). Zestawienia na strony 'Czasopisma drukowane w zbiorach BU KUL' przygotowywał Edward Ferenc.

  15 marca 2000 roku opublikowano nową witrynę, lecz prace przy jej dostrajaniu i oczyszczaniu z błędów, prowadzone przez niżej podpisanego, trwały jeszcze trzy miesiące. To był przełom:  mimo braku promocji średnia liczba odsłon miesięcznie wynosiła 2.200. W połowie roku 2000 liczba stron w witrynie przekroczyła 200, przed Bożym Narodzeniem osiągnęła 250. Po roku funkcjonowania licznik wskazywał już ponad 30 tysięcy odwiedzin.
  Podłączenie bramki Gateway (dostęp do katalogów przez stronę www) spowodowało, że ilość odwiedzających witrynę i korzystających z jej zasobów rosła jeszcze szybciej. Po 26 miesiącach od uruchomienia witryny w obecnym kształcie zanotowaliśmy 100.000 odwiedzin; średni ruch dzienny wynosił około 250 odwiedzin. Stale też przybywało opublikowanych materiałów, lecz rozwój witryny był nieco chaotyczny. W tym czasie publikowaniem witryny na bibliotecznym serwerze zajął się, nie bacząc na swoją pozycję (wicedyrektor!), ks. Jerzy Latawiec. Jego energiczna pomoc - oraz stała troska i zainteresowanie, jakim darzy naszą pracę Dyrektor Biblioteki, ks. dr Tadeusz Stolz - były decydującym wsparciem w przetrwaniu ciężkich chwil jednoosobowej redakcji.

  Trzyletnie doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu witryny internetowej (jestem zawodowym redaktorem z 25-letnim stażem, ale podstaw języka HTML zacząłem się uczyć dopiero pod koniec ubiegłego stulecia...) i pozytywne sygnały od czytelników, a także ze strony środowiska bibliotekarskiego (patrz recenzja niżej), zmusiły mnie do decyzji o radykalnej rewitalizacji serwisu. Treść wielu działów została rozbudowana, a szkielet kodu HTML - całkowicie, gruntownie (i ręcznie) przebudowany. Zastosowałem tabele, ustaliłem szpaltę strony na 600 px, wprowadziłem lokalne arkusze stylów CSS, zastosowałem skrypty Java do pokazywania większych ilustracji. Jednocześnie pojawiły się nowe działy (np. Akademia, gdzie publikujemy prace pracowników BU), podnoszące atrakcyjność witryny oraz (jestem pewien) jej rangę. Ustaliły się też zasobne i poważne działy (jak choćby kompletny Pamiętnik Wystaw czy mająca wartość źródłową kronika "Vita mutatur non tollitur"). I tak, po blisko dziesięciu latach od pojawienia się Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w internecie, na pamiątkę pozostało TYLKO tło pod tym tekstem... Serwis liczy już 450 stron (w tym sto stron spisów tytułów prenumerowanych z zagranicy czasopism drukowanych oraz około sto stron wersji anglojęzycznej, wprowadzonej pod koniec roku 2003). Czy ilość idzie w parze z jakością? Staramy się, żeby tak było. Niżej przytaczam kilka cytatów z Sieci.

  Mimo upalnych wakacji czytelników przybywało (400 - 500 na dobę) i jeszcze przed początkiem roku akademickiego 2003 / 2004 licznik minął liczbę 200.000. Odnowa wirtualnej Biblioteki w witrynie zbiegła się z kończącą się rozbudową realnej Biblioteki - w nowej odsłonie tych stron i w odnowionym wnętrzu oferowaliśmy znacznie więcej niż jeszcze przed kilkoma miesiącami.

  W roku 2004 liczba odwiedzin przekroczyła 300.000. W tym roku rozbudowaliśmy dział autorskich, oryginalnych publikacji (AKADEMIA), formę poszerzonych opracowań tematycznych przyjęły prezentacje wystaw, znacznie powiększył się dział KRONIKA. Opublikowaliśmy anglojęzyczne 'streszczenie' zawartości naszych stron. Witryna BU KUL nie jest tylko wizytówką placówki ani 'przedpokojem' do strony wyszukiwarki w katalogach – dostarcza własne informacje, relacje i opracowania.

  W listopadzie 2004 roku, w drugiej edycji konkursu "Najlepsze witryny internetowe bibliotek polskich" organizowanego przez Komisję Wydawnictw Elektronicznych i Komisję Automatyzacji przy ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich nasza witryna zajęła w kategorii 'biblioteki szkół wyższych, instytutów naukowych oraz instytucji centralnych' VIII miejsce (wśród 20 zgłoszonych). W pierwszej edycji nie startowaliśmy. Ten wynik jest dla nas miłym zaskoczeniem, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę, że wszystkie zgłoszone witryny prowadzone są przez wieloosobowe zespoły redakcyjne, zaś nasza rozwija się bez wsparcia żadnego CMS (Content Management System - systemu zarządzania zawartością), wyłącznie za sprawą manualnej pracy niżej podpisanego, którego tylko w pewnych zakresach wspierają jedynie trzy osoby - wicedyrektor, ks. Jerzy Latawiec (sprawy informatyczne i upload), Jolanta Wasilewska (zbieranie materiałów z wydarzeń w Bibliotece) i Artur Podsiadły (czasem przenoszenie tychże do wersji elektronicznych, czasem wstępna dokumentacja i kwerenda).

  W 2006 roku w witrynie biblioteki powstał nowy dział - publikacji zdigitalizowanych (w przyjaznym i użytecznym formacie .pdf), dostępnych online. Jest on systematycznie rozbudowywany. Pod koniec roku cała witryna została przejrzana strona po stronie; wiele stron poprawiono, całość została wzbogacona i zoptymalizowana.

  W 2007 roku władze KUL zadecydowały, że wszelka aktywność w internecie samego Uniwersytetu, jak i wszystkich jego agend musi zostać scalona i uporządkowana w ramach jednego systemu CMS. Od początku roku 2008 trwały prace przygotowawcze do migracji dotychczasowej zawartości witryny Biblioteki do wspólnej z Uniwersytetem platformy, a wiosną tego roku zaczęła się sama migracja (która w swoim zasadniczym kształcie ma się zakończyć do końca roku akademickiego 2007/2008). Działy 'Wystawy' i 'Akademia' będą przenoszone w późniejszych terminach.


 
Jan Krzysztof Wasilewski, kwiecień 2008

Wszelkie uwagi, sugestie i pytania prosimy kierować na adres redakcji lub redaktora serwisu.
 
 


Z satysfakcją odnotowujemy, że w Biuletynie Bibliotek Kościelnych (FIDES, 1-2/2000, s. 135),
w artykule Danuty Gurdak znalazła się bardzo pochlebna opinia o naszych stronach.
Niżej cytujemy odnośne fragmenty:


  "Witryna WWW Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prezentuje się wyjątkowo korzystnie. W jej centralnym miejscu zamieszczono efektowny obraz projektowanego wyglądu Biblioteki po rozbudowie. Podane są informacje o Bibliotece (struktura, godziny otwarcia, historia), o zasobach (katalogi, bazy, nowości, czasopisma), a także o wydarzeniach (wystawy, konferencje, kronika, nagrody i inne). [...] Witryna ta, zaprojektowana w języku polskim, zawiera ponad 250 stron, z których sto zajmują spisy tytułów zagranicznych czasopism drukowanych. Oczywiście możliwy jest też dostęp do katalogu VTLS (komputerowy, zintegrowany sieciowy katalog VTLS - OPAC). Katalog ten jest nieustannie, na bieżąco uzupełniany; obecnie obejmuje publikacje wydane po roku 1995. Aktualny stan zasobów katalogu (ilość rekordów) podana jest na osobnej stronie, prezentującej porównawcze dane katalogów online innych polskich bibliotek. Można zatem stwierdzić, że witryna WWW BU KUL zaprojektowana jest z dbałością o pozytywne wrażenia estetyczne odbiorcy oraz zapewnia szerokie możliwości wyszukiwawcze. Również w samych superlatywach należy się wyrażać o witrynie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (http://www.biblioteka.uksw.edu.pl)".

"RÓWNIEŻ w samych superlatywach..." - po takim dictum nie miałem innego wyjścia, jak starać się uciekać do przodu. Stąd wzięła się wola rozbudowy i ulepszania witryny, a wreszcie - jej pełnej rekonstrukcji. Jakie to dało efekty? Pośrednio mówi o tym zestawienie, jakiego dokonuje na użytek internetowych poszukiwaczy serwis Google Directory; w kategorii World > Polska > Nauka i Edukacja > Biblioteki > Uniwersyteckie jesteśmy (2003) na... trzecim miejscu! Przed nami - Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym towarzystwie to zaszczyt... Ranking powstaje według reguł Google PageRank (Open Directory Project), bez żadnego z naszej strony działania.


Jeszcze w trakcie prac nad przebudową witryny ukazał się wakacyjny numer elektronicznego periodyku branżowego "Biuletyn EBIB". Między innymi, Helena Dryzek (z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej) zamieściła tam analityczny artykuł pt. "Internauta w bibliotece". Dwa pozytywne przykłady z dziedziny prezentacji i dostępności ważnych informacji, jakie przytacza Autorka z kręgu bibliotek uniwersyteckich, dotyczą Biblioteki Uniwersytetu w Oxfordzie i... Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.
[...] Dla użytkowników Internetu istotna jest informacja o kompletności katalogów On-Line, stąd potrzeba zamieszczania informacji o stanie retrokonwersji zbiorów. Dobry przykład strony WWW z taką aktualną i wyczerpującą informacją można znaleźć w witrynie Biblioteki Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odsyłacz do tych danych jest zamieszczony na stronie głównej biblioteki, a do jej strony prowadzi odsyłacz ze strony głównej KUL. [...]

(w: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 7/2003 (47) lipiec/sierpień - Czasopismo elektroniczne - [Warszawa]: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003 Tryb dostępu: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dryzek.php - Tyt. z pierwszego ekranu - ISSN: 1507-7187)


Odnośniki to istota internetu. Łącza do BU KUL zamieściło w działach "ciekawych linków" lub "stron wartych polecenia" kilkadziesiąt poważnych serwisów i witryn; jako ciekawostkę zamieszczamy niżej "fotografię" linku do BU KUL z Japonii (Centrum Badań Slawistycznych Uniwersytetu Hokkaido w Sapporo).

 Japoński odnośnik do witryny BU KUL

 
Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2009, godz. 13:54 - Artur Podsiadły