"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012)

Ignacy Tokarczuk- sylwetka i publikacje

Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012)

Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012)

Abp Ignacy Tokarczuk

Ksiądz Arcybiskup Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 roku w Łubiankach Wyższych kolo Zbaraża. W 1937 roku wstąpił do Metropolitarnego Seminarium Duchownego we Lwowie i jednocześnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza. Studiował do momentu wkroczenia Armii Czerwonej do Lwowa i likwidacji Wydziału Teologicznego. W celu uniknięcia służby wojskowej przez kilka miesięcy ukrywał się w Łubiankach Wyższych. W 1940 roku powrócił do Lwowa i podjął studia w podziemnym seminarium zorganizowanym przez ks. Stanisława Frankla. 21.06.1942 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Bpa Eugeniusza Baziaka. Jego pierwszą placówka duszpasterską była parafia Złotniki, następnie parafia św. Marii Magdaleny we Lwowie. W 1944 roku podjął pracę jako wikariusz przy parafii Chrystusa Króla w Katowicach. Dwa lata później rozpoczął naukę w dwuletnim Studium Zagadnień Społecznych i Gospodarczych Wsi w KUL, a w następnym roku – na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. W 1951 roku uzyskał stopień doktora filozofii przedstawiając pracę Wpływ warunków ekonomicznych na rozwój duchowy człowieka w nauce św. Tomasza i rozpoczął pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na stanowisku adiunkta. Prowadził wykłady dotyczące m.in. przemian współczesnej religijności polskiej, ateizmu, teologii dla świeckich. W 1952 roku ze względu na pogarszającą się sytuacje polityczną wyjechał do Olsztyna, gdzie został zatrudniony w Seminarium Duchownym „Hosianum". W 1962 rokuwrócił na KUL jako adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej. Pracował tam do 1965 roku, kiedy to 3 grudnia otrzymał z rąk księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego nominację na biskupa przemyskiego. 2 czerwca 1991 roku został mianowany arcybiskupem, a 22 marca 1992 - Metropolitą Przemyskim. 17 kwietnia 1993 roku zwolniono go z obowiązków ordynariusza diecezji przemyskiej ze względu na ukończenie 75 lat.

  W latach 1967-1993 był członkiem Rady Głównej Episkopatu Polski i wielu komisji, m.in. Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, Komisji ds. Budowy Kościołów, Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu PRL, przewodniczącym Komisji „Iustitia et Pax".

  Za swoją postawę duszpasterską otrzymał Medal Wdzięczności Polonii przyznawany przez Polonijną Rodzinę Radia Maryja, Nagrodę Stefana Wyszyńskiego za bezkompromisową służbę Prawdzie (1996) Krzyż Obrony Lwowa (1981), Odznakę „Zasłużony za działalność kulturalną" nadaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 3 października 2001 roku. Był honorowym obywatelem miasta Przemyśla, Rzeszowa, Jarosławia, Jasła i wielu innych. Otrzymał również tytuł Honorowego Członka NSZZ „Solidarność", Honorowego Członka Związku Sybiraków.

  Był autorem wielu publikacji i artykułów, m.in. Moc i wytrwałość (1987), W służbie Kościoła i Narodu (1997), Od Zbaraża do Przemyśla (1998), Perspektywy Europy w pluraliźmie („Niedziela" 29:1986 nr 13 s. 1,4-5).

  Zmarł 29 grudnia 2012 roku w Przemyślu.

Opracowanie:
Małgorzata Augustyniuk

Ważniejsze publikacje:

I. Tokarczuk- publikacjeKs. bp Ignacy Tokarczuk
Wytrwać i zwyciężyć
ISBN 2-869-031-2
Paris 1988

I. Tokarczuk- publikacjeUstawodawstwo Biskupa Przemyskiego
Ignacego Tokarczuka
w latach 1965-1992
Przemyśl 1992

I. Tokarczuk- publikacjePożegnanie "Niezłomnego Pasterza"
Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
ISBN 978-83-63452-53-7
Przemyśl 2013

I. Tokarczuk- publikacjeKs. Witold Jedynak
Walka o prawdę
Próba skompromitowania
Biskupa Ignacego Tokarczuka
w czasie procesu toruńskiego
ISBN 83-7300-518-8
Sandomierz 2005

I. Tokarczuk- publikacje"Nie można zdradzić Ewangelii"
Rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem
ISBN 978-83-7629-348-6
Rzeszów-Kraków 2012

I. Tokarczuk- publikacjeKsięga Jubileuszowa
25 lat pasterskiego posługiwania
ks. biskupa Ignacego Tokarczuka
ISSN 0860-4622 ISBN 83-900130-3-7
Brzozów-Stalowa Wola 1991

I. Tokarczuk- publikacjeArcybiskup Ignacy Tokarczuk
w oczach społeczeństwa
Opracował Ks. dr Jan Zimny
ISBN 83-7300-293-6
Sandomierz 2003

I. Tokarczuk- publikacjeZ Arcybiskupem w nowe tysiąclecie
(rzecz o abp. I. Tokarczuku)
Opracowanie, wywiady, komentarze, przypisy
Lucyna Żbikowska
część 2
Michalineum 2001

I. Tokarczuk- publikacjeKs. Andrzej Garbarz
Działalność duszpastersko-społeczna
arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
ISBN 83-7472-032-8
Rzeszów 2006

 

I. Tokarczuk- publikacjeAktualność posługi
Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka
Opracowanie pod redakcją ks. dra. Jana Zimnego
ISBN 83-917225-0-3
Sandomierz 2006

 

góra strony

 

Informacje dodatkowe:

 

 

tokarczyk_foto_08.jpg
Ignacy Tokarczuk Ignacy Tokarczuk
Ignacy Tokarczuk

 Ignacy Tokarczuk

Przemyśl - Seminarium Duchowne 6. 02. 1996 r. Uroczystość 30-lecia sakry biskupiej ks. abpa Ignacego Tokarczuka. Od lewej: abp Józef Michalik, Dostojny Jubilat, bp Adam Śmigielski, bp Jan Śrutwa, ks. infułat Stanisław Zygarowicz, ks. Stanisław Haręzga, ks. Stanisław Częczek

 

Ignacy Tokarczuk 

Krosno 10.06.1997 Powitanie Ojca Świętego

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2013, godz. 09:05 - Artur Podsiadły