"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Izabela Skierska (1967-2014)

Izabela Skierska - sylwetka i publikacje

 Izabela Skierska 1967-2014

Izabela Skierska 1967-2014

(zdjęcie pochodzi ze zbiorów prof. A. Gąsiorowskiego)

 

   Dr hab. Izabela Skierska prof. nadzw. w Instytucie Historii PAN urodziła się 4 grudnia 1967 roku w Szczecinku. Po ukończeniu w rodzinnym mieście szkoły średniej podjęła studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1991 roku obroniła pracę magisterską pt. Konsystorz poznański za oficjalatu Wojciecha z Gaju (1484-1487). W 2002 roku obroniła w Instytucie Historii PAN rozprawę doktorską pt. Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce, która została opublikowana w następnym roku. Obydwie prace zostały przygotowane pod kierunkiem prof. Antoniego Gąsiorowskiego (Instytut Historii PAN). Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2009 roku na podstawie rozprawy Sabbatha sanctifices. Dzień święty w średniowiecznej Polsce.
   Od 1991 roku była zatrudniona w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu w Zakładzie Słownika Historyczno-Geograficznego Ziem Polskich w Średniowieczu, z którym związała swoje życie zawodowe. W 2003 roku, po przejściu prof. Antoniego Gąsiorowskiego na emeryturę, objęła kierownictwo pracowni poznańskiej Słownika historyczno-geograficznego województwa poznańskiego w średniowieczu. Od roku 1999 do śmierci pełniła funkcję sekretarza redakcji „Roczników Historycznych”. Była członkiem Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a także Polskiej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC) przy Polskiej Akademii Umiejętności.
   Zainteresowania naukowe prof. Izabeli Skierskiej były rozległe, obejmując różnorodne zagadnienia średniowiecznej kultury i społeczeństwa. Szczególną wartość mają jej badania nad historią Kościoła w późnośredniowiecznej Polsce, a zwłaszcza jego administracji i sądownictwa. Znalazły one swój wyraz w dwóch monografiach: Sabbatha sanctifices: dzień święty w średniowiecznej Polsce (2008), Obowiązek mszalny w średniowiecznej Polsce (2003), a także w licznych artykułach naukowych opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych. Prof. Skierska była współautorką Słownika historyczno-geograficznego województwa poznańskiego w średniowieczu. Wspólnie z prof. prof. A. Gąsiorowskim i T. Jurkiem wydała Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. 11 (1999), Księgę promocji Wydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku (2000), Metrykę Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1400-1508 (t. 1-2, 2004) i Metrykę czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551 (2010) oraz Najstarszą księgę promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402-1541 (2011), wreszcie Szamotulską księgę ławniczą z lat 1567-1579 (2010).
   Prof. Izabela Skierska utrzymywała bliskie kontakty ze środowiskiem historyków KUL. W ostatnich latach uczestniczyła w kilku konferencjach zorganizowanych przez Instytut Historii KUL. W kwietniu 2011 roku, w ramach warsztatów mediewistycznych, prowadziła dla studentów historii KUL zajęcia na temat późnośredniowiecznej dokumentacji kościelnej w prowincji gnieźnieńskiej. Była aktywną uczestniczką życia naukowego w Polsce i zagranicą, chętnie zapraszaną referentką i dyskutantką. M.in. w styczniu 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyła w dyskusji panelowej poświęconej książce s. prof. Urszuli Borkowskiej Dynastia Jagiellonów w Polsce. W środowisku mediewistycznym wysoko ceniono jej profesjonalizm i sumienność, a także życzliwość, z jaką dzieliła się swoją wiedzą.

  Zmarła w Poznaniu 2 kwietnia 2014 roku po ciężkiej chorobie.

 

Bibliografia: Dr. Izabela Skierska, [dostęp online] http://www.mppp.pl/zyc8.html [28.04.2014]; Izabela Skierska, [dostęp online] http://www.ihpan.edu.pl/struktura/pracownicy-naukowi/1020-skierska-izabela [28.04.2014]; Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa, [dostęp online] konferencja-miedzynarodowej-komisji-historii-porownawczej-chrzescijanstwa-cihec-6-10-ix-2007-r,gal_1309.html [28.04.2014]; Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na zajęcia prowadzone przez prof. Izabelę Skierską (Instytut Historii PAN), [dostęp online] zajecia-z-historii-sredniowiecznej-z-prof-dr-hab-izabela-skierska,art_29136.html [28.04.2014].
Pozostałe materiały pochodzą od prof. Antoniego Gąsiorowskiego.

Opracowanie:

dr hab. Paweł Kras, prof. KUL,

Monika Polska

Ważniejsze publikacje:

Izabela Skierska- publikacje Izabela Skierska- publikacje Izabela Skierska- publikacje
Izabela Skierska- publikacje

Izabela Skierska- publikacje

Izabela Skierska- publikacje 
Izabela Skierska- publikacje

Izabela Skierska- publikacje

Izabela Skierska- publikacje
  Izabela Skierska- publikacje  

góra strony

 

Fotografie:

 

Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Porównawczej Chrześcijaństwa (CIHEC) 6-10 IX 2007 r.

Od lewej: Izabela Skierska, Gabriela Marszałek (Societas Vistulana), prof. Antoni Gąsiorowski na promocji książki "Metryka Uniwersytetu Krakowskiego" 2004 r.

 

zdjęcie pochodzi ze zbiorów prof. A. Gąsiorowskiego

 

Warsztaty historyczne KUL 2013

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie pochodzi ze zbiorów prof. A. Gąsiorowskiego

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Polska,

Monika Krzywicka

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2014, godz. 12:01 - Artur Podsiadły