"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Jerzy Kłoczowski (1924-2017)

 
Jerzy Kłoczowski- sylwetka i publikacje

 

 

prof. Jerzy Kłoczowski (1924-2017)

 

Jerzy Kłoczowski

Urodzony 29 grudnia 1924 roku, w Bogdanach Wielkich. Zmarł 2 grudnia 2017 roku. Jeden z najwybitniejszych historyków polskich XX stulecia. Wieloletni profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Żołnierz AK i uczestnik powstania warszawskiego. Dyrektor Instytutu Europy Środkowo- Wschodniej w Lublinie. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Orderem Orła Białego. Doktor honoris causa paryskiej Sorbony.

Biogram

Multimedia :

Wywiad z profesorem z okazji 90. rocznicy urodzin

Śp. prof. Jerzy Kłoczowski

Śp. Jerzy Kłoczowski: prof. Magdalena Charzyńska-Wójcik

Śp. Jerzy Kłoczowski: Przemówienie Rektora KUL 

Śp. Jerzy Kłoczowski: Homilia

Śp. Jerzy Kłoczowski: Przemówienie prof. Huberta Łaszkiewicza

Śp. Jerzy Kłoczowski: Życiorys przedstawił prof. Mirosław Filipowicz

 

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Kacper Majzner

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Kacper Majzner
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018, godz. 12:07 - Kacper Majzner