"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Jerzy Rebeta

 
Jerzy Rebeta- sylwetka i publikacje

 


prof. Jerzy Rebeta (1932-2018)

 

prof. Jerzy Rebeta- biogram
 


Ważniejsze publikacje:

 

 

Jerzy Rebeta

Paul Vladimiri et le probleme du manuscrit, Wrocław, Bibl. Ossoliński 166/II. Mediaevalia Philosophica Polonorum 2001 t. 34 s. 181-191

 

 

Jerzy Rebeta

Krytyczna analiza źródeł niektórych

pism wydanych jako autentyczne traktaty Pawła Włodkowica z Brudzenia.

Acta Mediaevalia 2002 t. 15 s. 173-185

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2019, godz. 08:12 - Artur Podsiadły