"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje Osób i ich dorobku

 

Prof. dr hab. Jerzy W. Gałkowski

(1937-2022)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     Jerzy W. Gałkowski (1937-2022)

Jerzy W. Gałkowski - sylwetka i publikacje

 

Ważniejsze publikacje:

 
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

     

Księga jubileuszowa z okazji 65.urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego:

sylwetka Jubilata (s.13-14), bibliografia prac (s.15-23)


 

     

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2022, godz. 13:12 - Monika Krzywicka