"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje Osób i ich dorobku

 

dr hab. Józef Skoczylas (1939-2023), prof. KUL

 

 

            Józef Jan Skoczylas (1939-2023)

            zdjęcie z 1998 roku (Archiwum KUL)

Józef Jan Skoczylas - sylwetka i publikacje

 

Ważniejsze publikacje:

   
 

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2023, godz. 14:42 - Monika Krzywicka