"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Józef Ścibor (1930-2017)

Józef Ścibor- sylwetka i publikacje

 

Prof. Józef Ścibor CSsR (1930-2017)


fot. o. M. Chmielewski CSsR 

 

  Prof. Józef Ścibor CSsR- emerytowany profesor KUL- (biogram)
 


Ważniejsze publikacje:

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017, godz. 14:10 - Artur Podsiadły