Prezentacja i omówienie wystawy w Bibliotece Głównej KUL
Joanna Nastalska-Wiśnicka 

 Kapłaństwo- Wystawa BU KUL

Strona główna wystawy

   Wystawa poświęcona Kapłaństwu zainspirowana została ogłoszonym 19 czerwca 2009 roku przez papieża Benedykta XVI Rokiem Kapłańskim, który zakończy się 19 czerwca bieżącego roku podczas światowego Spotkania Kapłanów na Placu św. Piotra. Jej tematem wiodącym jest wydany na tę okazję List Papieski z 16 czerwca 2009 roku. Daje on odpowiedź na pytanie dlaczego podjęta została w Kościele podobna inicjatywa. Czytamy w nim, że papież „pragnie przyczynić się do krzewienia zapału wewnętrznej odnowy wszystkich kapłanów na rzecz silniejszego i bardziej wyrazistego świadectwa ewangelicznego we współczesnym świecie". Hasło Roku Kapłańskiego brzmi: „Wierność Chrystusa – wierność kapłana".
  Celem wystawy jest ukazanie, w koniecznym skrócie, dorobku naukowego i popularyzatorskiego w zakresie szeroko pojętej teologii kapłaństwa.
   Staraliśmy się zgromadzić pozycje najbardziej reprezentatywne. Unikając wartościowania, dążyliśmy do zasygnalizowania bodaj jednym eksponatem wszystkich nurtów prezentowanej problematyki. Warto podkreślić, że księgozbiór z zakresu teologii kapłaństwa jest w naszej Bibliotece niezwykle bogaty. Tego typu publikacje, zarówno w języku polskim jak i innych językach europejskich, gromadzone były z niezwykłą pieczołowitością od początku jej istnienia. Niestety z uwagi na brak miejsca i odpowiednich warunków do zorganizowania większej ekspozycji na wystawie znalazły się tylko wybrane publikacje. Z tych samych powodów pominięte zostały w całości druki wydane przed 1801 rokiem oraz (poza nielicznymi wyjątkami) artykuły drukowane w czasopismach.
   Ekspozycja rozmieszczona została w 11 gablotach. Otwierają ją publikacje omawiające koncepcję kapłaństwa w Starym i Nowym Testamencie a następnie w pismach Ojców Kościoła. Ważne miejsce zajmują dokumenty Kościoła Katolickiego poświęcone kapłanom i kapłaństwu, w tym encykliki Piusa X, Jana XXIII
i Pawła VI, liczne adhortacje papieskie i dokumenty watykańskiej Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Kapłanom kolejni papieże zawsze poświęcali wiele uwagi. Świadczą o tym chociażby coroczne listy na Wielki Czwartek prezentowane w trzeciej gablocie. Nie można było pominąć listów biskupów polskich do kapłanów
o ich posłudze.
   Kolejne gabloty prezentują publikacje poświęcone szeroko pojętej teologii kapłaństwa – są to prace treści ogólnej, dotyczące jego istoty i zadań m.in. w nauczaniu Soboru Watykańskiego, poszczególnych papieży
i innych ludzi Kościoła. Ukazano również prace szczegółowe o powołaniu do kapłaństwa, formacji duchowej
i duchowości kapłanów, celibacie, sakramencie kapłaństwa i życiu kapłańskim oraz o posłudze duszpasterskiej i kapłaństwie ludu Bożego.
   Rok Kapłański to szansa pogłębienia tożsamości kapłańskiej a dla wiernych zachęta do modlitwy za swoich duszpasterzy. Z tego powodu wśród wystawianych wydawnictw znalazły się także rozważania, medytacje, konferencje oraz zbiory modlitw dla kapłanów i w ich intencji.
   Ostatnia gablota przybliża postać Patrona Roku Kapłańskiego i wszystkich kapłanów - św. Jana Marii Vianneya, którego 150-rocznice urodzin właśnie świętujemy. Do jego życia i posługi często nawiązuje słowami swego listu papież Benedykt XVI. Młodość Proboszcza z Ars przypadła na trudne lata rewolucji francuskiej. Zasłynął jako spowiednik i czciciel Eucharystii, owocność swej posługi okupywał nieustanną modlitwą, pokutą i umartwieniami. Jego proste metody ewangelizacyjne, postawa dobroci, ubóstwa i rozmodlenia, dały niezwykłe rezultaty. Udało mu się przyciągnąć do Boga dotąd obojętnych religijnie parafian. Przybywały do jego konfesjonału tłumy ludzi z terenu całej Francji. Daje przykład, że i dziś najważniejszą sprawą
w duszpasterstwie jest święty kapłan trudzący się wokół świętości swoich parafian. 
 
Joanna Nastalska-Wiśnicka
góra strony

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2010, godz. 14:23 - Artur Podsiadły