Katalog BU KUL

Pomieszczenia katalogowe znajdują się na:


I p.

1. katalog alfabetyczny

2. katalog systematyczny

- Dział wstępny (encyklopedie, słowniki, biografie, naukoznawstwo i teoria informacji; katalog bibliologii i bibliografii znajduje się przed Informatorium na IV piętrze)

- Historia

- Filologia

- Sztuka

- Prawo

- Nauki społeczne (socjologia, ekonomia, nauki polityczne, psychologia, pedagogika)

- Geografia

- Ludoznawstwo

- Lubliniana

- Nauki matematyczno - przyrodnicze

- Nauki medyczne

- Sport

- Nauki rolno - leśne

- Nauki techniczne

3. katalog czasopism

4. katalog wydawnictw seryjnych

5. katalog cymeliów


II/III p. - katalog kartkowy zbiorów graficznych (alfabetyczny i rzeczowy) znajduje się Czytelni Zbiorów Specjalnych, katalogi kartkowe starych druków i rękopisów są przed wejściem do Czytelni. Katalogi są dostępne dla czytelników w pon. godz. 1100-1600, wt.-pt. 1000-1600.


III p. - katalog systematyczny (teologia i filozofia)


Ponadto każda z Czytelni posiada własny katalog zbiorów podręcznych.

 Biblioteka posiada dwa rodzaje katalogów:
katalogi kartkowe i katalog komputerowy
 
Katalogi kartkowe dzielą się na katalogi alfabetyczne i katalogi rzeczowe.
Zawierają opisy publikacji wydanych do 1996 roku włącznie.

Katalogi alfabetyczne dzielą się na:
• druków zwartych nowych
• czasopism i wydawnictw zbiorowych
• wydawnictw seryjnych
• cymeliów (zawierający opisy wydawnictw emigracyjnych wydanych do 1989 roku)
• katalogi zbiorów specjalnych
(starych druków, rękopisów, nut, zbiorów kartograficznych i albumów).

 

UWAGA! - Katalogi kartkowe BU KUL, zarówno te znajdujące się w Bibliotece Głównej, jak i w bibliotekach specjalistycznych, zostały w całości zeskanowane i są dostępne pod adresem buikkar.kul.pl

 

Więcej informacji: www.bu.kul.pl/ikkar

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA!

 

Wydruk kart do katalogów kartkowych został zawieszony.
Wszystkie publikacje od roku 1995 znajdują się w katalogu komputerowym, który jest systematycznie i na bieżąco uzupełniany.
Nowy holl katalogowy   Nowy holl katalogowy


Zapraszamy korzystania z Multiwyszukiwarki Primo, która jest dostępna bezpośrednio poprzez WWW.

Autor: Jerzy Latawiec
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2021, godz. 12:41 - Małgorzata Augustyniuk