"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;
prezentacje postaci i ich dorobku

Ks. Michał Poradowski  (1913 - 2003)

Ks. Michał Poradowski - sylwetka
Ks. Michał Poradowski - publikacje

 

  Ks. Michał Poradowski już podczas studiów zainteresował się problematyką komunizmu. W jednej ze swoich prac doktorskich podjął zagadnienie trockizmu. Znajomość tych zagadnień sprawiła, że stał się zdecydowanym antykomunistą, przestrzegającym w swoich wykładach i publikacjach przed globalnym zagrożeniem ze strony wszelkich odmian marksizmu. Obserwacja wpływu tendencji lewicowych na życie polityczne, społeczne w Ameryce Południowej i przenikanie ich do pewnych nurtów teologii, na przykład tak zwanej teologii wyzwolenia, odbiła się nie tylko w tematyce na jego pracy naukowej, ale przerodziła się w pewnego rodzaju dystans do nurtu reform w Kościele. Skrajne doświadczenia z reformą soborową na Zachodzie Europy i w Ameryce, zwłaszcza w dziedzinie liturgii, znajdowały swój wyraz w Jego publikacjach, naznaczonych sporym dystansem i nieufnością do zmian w Kościele.

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Neokatechumenat.
Wyd. ARMEL,
Wrocław 1994/1995,
s.26, ISBN 83-86553-05-7
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Kościół od wewnątrz zagrożony.
VERITAS, Londyn 1983
(wyd. I) (napisane w latach 19445/46)
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Kościół od wewnątrz zagrożony.
VERITAS, Londyn 1984
(wyd. II), s. 222

 

W kręgu zainteresowań
ks. prof. Michała Poradowskiego
pozostawały szczególnie
zagrożenia, jakim poddawany
był Kościół Katolicki zarówno
ze strony ideologii
marksistowskiej, masonerii
jak i ze strony różnych
ruchów heretyckich.
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Neokatechumenat.
Wydawnictwo Nortom, s. 20
Wrocław 2005
ISBN: 83-89684-06-3
  Autor ukazał genezę ruchu
neokatechumenalnego, który
pierwotnie wywodził się z ruchu
charytatywnego w Hiszpanii,
a następnie uzyskał poparcie
ze strony hierarchii kościelnej.
Udowodnił, że wymieniony ruch
wiernych stał się z czasem
inicjatywą typu sekciarskiego,
a wiele jego działań było
sprzecznych z oficjalną nauką
Kościoła Katolickiego.

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Kościół od wewnątrz zagrożony.
VERITAS, London 1988
(wyd. III), s. 258
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Kościół od wewnątrz zagrożony,
Wydawnictwo Nortom,
Wrocław 2001
ISBN: 83-85829-78-4
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Kościół od wewnątrz zagrożony.
Wyd. Armel, Wrocław 1994,
s. 222
ISBN: 83-86553-00-6

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Trzydziestolecie Drugiego
Soboru Watykańskiego,
Wydawnictwo Wers,
Poznań 1996
ISBN: 83-86906-05-7
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Trzydziestolecie Drugiego
Soboru Watykańskiego,
Wydawnictwo Nortom,
Wrocław 2004, s. 68
ISBN: 83-89684-60-8
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Problemy II Soboru Watykańskiego,
Wyd. Agencja ARMEL,
Wrocław 1996
ISBN: 83-86553-30-8

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Talmud czy Biblia?
Wydawnictwo Wers,
Poznań 1998
ISBN: 83-86906-32-4
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Talmud czy Biblia?
(wyd. I)
Oficyna Wydawnicza FULMEN,
Warszawa 1993
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Talmud czy Biblia?
Wydawnictwo Nortom,
Wrocław 2003
ISBN: 83-85829-69-5

Książka 'Talmud czy Biblia?' jest dostępna online w witrynie POLONICA.net

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Katolickie Państwo Narodu Polskiego.
Wydawnictwo Armel,
Wrocław 1997
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Źródła współczesnego ekumenizmu i Trybalizm,
Wyd. Agencja Armel,
Wrocław 1995
ISBN: 83-86553-15-4
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Palimpsest.
Wydawnictwo Armel,
Wrocław 1994

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Dzieje cywilizacji europejskiej,
Wyd. Hobbysta
- Zdzisław Szabat,
Warszawa 2005, s. 56
ISBN: 83-920475-9-
Zbiór artykułów
ks. Michała Poradowskiego,
drukowanych w Miesięczniku
Narodowo-Radykalnym SZCZERBIEC
na przełomie lat 1992-1994
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Nowy Światowy Ład,
Wydawnictwo WERS,
Poznań 1994
ISBN: 83-901606-1-7
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Nowy Światowy Ład,
Wyd. NORTOM,
Wrocław 2003, s. 56
ISBN: 83-85829-99-7

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Dziedzictwo
Rewolucji Francuskiej,
Wydawnictwo Wers,
Poznań 1998
ISBN: 83-86906-16-2
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Dziedzictwo
Rewolucji Francuskiej,
Wyd. CIVITAS,
Warszawa 1992,
s. 207
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Dziedzictwo
Rewolucji Francuskiej,
Wydawnictw Nortom,
Wrocław 2001
ISBN: 83-85829-33-4

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski: Aktualizacja marksizmu
przez trockizm.
Wydawnictwo 996,
Londyn 1983
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski: Aktualizacja marksizmu
przez trockizm.
Wydawnictwo WERS,
Poznań 1998
ISBN: 83-86906-42-1
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski: Wyzwolenie czy ujarzmienie?
Marksistowska rewolucja
komunistyczna.
VERITAS, Londyn 1987
ISBN: 0-901215-97-X

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Stulecie śmierci Karola Marksa.
Wyd. Duszpasterz Polski Zagranicą, Rzym 1984,
s. 36
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Teologia rewolucji
Karola Marksa,
Wydawnictwo 966,
Toronto 1985, 1986
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Teologia wyzwolenia
Karola Marksa
Wydawnictwo NORTOM,
Wrocław 2006, s.68
ISBN: 83-89684-11-X

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski
(1913-2003)
Przyczynek do Biografii.
Tom 27 serii wydawniczej
Rewizja Historii
pod red. Zbigniewa Rutkowskiego
Wydawnictwo WERS,
Poznań, 2005
Zbiór listów i artykułów
ks. Michała Poradowskiego
dla Wydawnictwa WERS, s. 44
ISBN: 83-86906-29-4
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Wizyta pasterska
Jana Pawła II w Chile.
Wydawnictwo WERS,
Poznań 1999

Inne wydania:
Wydawnictwo 966, Toronto 1987 (maszynopis),
Wyd. Hobbysta,
Warszawa 2005
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Katolickie Państwo
Narodu Polskiego.
Tom 3 'Biblioteczki Szczerbca'.
Wydawnictwo
Związku Żołnierzy NSZ,
Lublin 1997, s. 54
ISBN: 83-903124-5-X

 

    Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Wizyta pasterska
Jana Pawła II w Chile.
Wydawnictwo Nortom, s. 48,
Wrocław 2006
ISBN: 83-89684-21-7
   

 

 Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
Upadek filozofii
przyczyną upadku teologii.
Wyd. WERS, Poznań 1999
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
O filozofii i rewolucji.
Wyd. 966,
Toronto 1989
  Ks. Michał Poradowski - publikacje

Ks. Michał Poradowski:
O filozofii i rewolucji.
Wyd. Hobbysta,
Warszawa 2005

 

 Ks. Michał Poradowski (1913-2003)

 Ks. Michał Poradowski - faksymile podpisu

Więcej o publikacjach ks. Michała Poradowskiego - także obcojęzycznych -
można dowiedzieć się w oficjalnej witrynie Jemu poświęconej.

 

Głównym źródłem informacji o ks. prof. Michale Poradowskim przy opracowywaniu tych stron
była oficjalna witryna, którą o tej postaci prowadzi jego stryjeczny wnuk, Rafał Werszler;
również większość okładek publikacji ks. Poradowskiego prezentujemy za tym źródłem.

 

Opracowanie i redakcja: Jan Krzysztof Wasilewski


Autor: Jan Krzysztof Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2008, godz. 04:29 - Artur Podsiadły