"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Maria Roman Sławiński (1931-2014)

 
Maria Roman Sławiński- sylwetka i publikacje

 

Prof. Maria Roman Sławiński (1931-2014)

 

Prof. zw. dr hab. Maria Roman Sławiński urodził się w 1931 roku. W roku 1950 rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku filologia orientalna. Rok później wyjechał na stypendium do Chin, gdzie studiował na Uniwersytecie Qinghua

i Renmin w Pekinie. Po powrocie do Polski, obronił pracę magisterską na Uniwersytecie Warszawskim (1960 r.), a następnie doktorską oraz habilitacyjną (La Société des Piques Rogues et le movement paysan en Chine en 1926-1927, Warszawa 1975). W roku 1985 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Jego zainteresowania naukowe oscylowały wokół historii Chin, zwłaszcza ich dziejów nowożytnych, a także etnologii Chin kontynentalnych i Tajwanu oraz zagadnień współczesnego konfucjanizmu w Azji Wschodniej.

W latach 1955-1981 pracował na Uniwersytecie Warszawskim. Wykładał historię Chin i prowadził zajęcia językowe. Był wicedyrektorem Instytutu Orientalistycznego

i prodziekanem Wydziału Neofilologii.

Współpracował również z innymi uniwersytetami. Od 2002 roku wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim (Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu Instytutu Studiów Regionalnych), b kierownikiem Katedry Dalekiego Wschodu w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego (od 2004 r.), a także współtwórcą Katedry Sinologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2012 r.).

Od 1981 roku pracował u Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie kierował Zakładem Azji. Był twórcą Centrum Badań nad Konfucjanizmem PAN oraz współtwórcą i redaktorem naczelnym rocznika Acta Asiatica Varsoviensia (1988 r.).

Był światowym autorytetem w dziedzinie współczesnej historii Chin i konfucjanizmu. Jego znajomość języka chińskiego pozwoliła przybliżyć literaturę chińską dzięki jej licznym przekładom. Opublikował około 160 artykułów naukowych i przekładów oraz 13 książek.

W wolnych chwilach zajmował się malarstwem olejnym. Stworzył ok. 200 obrazów wystawianych w kraju i za granicą.

Był członkiem Polskiej Akademii Nauk (Wydział Nauk Społecznych i Komitet Nauk Orientalistycznych) oraz Rady Muzeum Azji i Pacyfiku.

Zmarł 27 listopada 2014 roku w Warszawie.
Bibliografia:
Ex oriente lux. Warszawa 1995; prof. zw. dr hab. Maria Roman Sławiński. Dostęp: prof-zw-dr-hab-maria-roman-slawinski,art_40463.html [2015-04-15]; Żegnamy Panie profesorze! Prof. dr hab. Roman Maria Sławiński (1931-2014). Dostęp: http://www.polska-azja.pl/2014/12/06/zegnamy-panie-profesorze-prof-dr-hab-roman-maria-slawinski-1931-2014/ [2015-04-15]; http://www.iksio.pan.pl/index.php/pl/component/content/article/435-nekrolog [2015-04-15]; (mrt, bsz): Zmarł prof. Roman Sławiński - znawca współczesnej historii Chin. Dostęp: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,402886,zmarl-prof-roman-slawinski---znawca-wspolczesnej-historii-chin.html [2015-04-15]; Roman Sławiński. Dostęp: http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,297718,Roman-S%C5%82awi%C5%84ski-nekrolog.html [2015-04-15]; http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=47606&lang=pl[2015-04-15]; (CP): Nie żyje profesor dr hab. Maria Roman Sławiński. Dostęp: http://moje.radio.lublin.pl/nie-zyje-profesor-dr-hab-maria-roman-slawinski.html [2015-04-15].

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

   

Droga do Chin z lotu ptaka, mal. Roman Sławiński

Jezioro Gianco w Tybecie, mal. Roman Sławiński

 

Droga ostatnia, mal. Roman Sławiński, 2011

 

góra strony

 

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 05.05.2015, godz. 14:40 - Artur Podsiadły