"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Marian Kucała (1927-2014)

 
Marian Kucała- sylwetka i publikacje

 

Prof. Marian Kucała (1927-2014)

 

Prof. dr hab. Marian Kucała urodził się 2 III 1927 r. we wsi Więciórka koło Myślenic. Ukończył Gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W latach 1948-1952 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, które uwieńczył pracą magisterską Słownik gwary wsi Więciórka w pow. myślenickim w porównaniu ze słownikiem podbabiogórskiej Sidziny i nadwiślańskiego Facimiecha, napisaną pod kierunkiem prof. Krzysztofa Nitscha. W 1957 r. przedstawił rozprawę doktorską Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich. Habilitował się w 1967 r. na podstawie pracy: Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim. Profesorem nadzwyczajnym został w 1978 r. a zwyczajnym w 1984 r.

  Życie zawodowe związał z placówkami badawczymi języka polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, m.in. z Zakładem Językoznawstwa (Pracownią Słownika Staropolskiego). Od 1973 r. związany był z Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego i jego organem „Językiem Polskim”, w którym zaczął publikować jeszcze jako student. Został członkiem Zarządu Głównego i sekretarzem naukowym redakcji a od 1998 do 2004 r. redaktorem naczelnym czasopisma.

  W latach 1974-1997 wykładał jako profesor zwyczajny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w Katedrze Języka Polskiego. Wypromował ok. 60 magisteriów. Po roku 2000 prowadził seminarium magisterskie w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi.

  Był członkiem wielu towarzystw naukowych, m.in.: Polskiej Akademii Umiejętności, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Towarzystwa Naukowego KUL, Komisji Dialektologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Rady Języka Polskiego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Językoznawczego.

  Jego zainteresowanie naukowe obejmowały onomastykę (antroponimię, toponimię, dialektologię), gramatykę historyczną i historię języka polskiego, a także język pisarzy, w szczególności twórczości Jana Kochanowskiego.

  Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał również nagrody: Sekretarza Naukowego PAN oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 2012 r., uchwałą z dnia 26 kwietnia Katolicki Uniwersytet Lubelski nadał mu tytuł doktora honoris causa.

  Zmarł 20 października 2014 roku.

Na podstawie biogramu prof. dr hab. Edwarda Brezy W: Prof. Marian Kucała. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2012

Bibliografia:

Edward Breza: Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. dr. hab. Mariana Kucały, napisana w związku z procedurą nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W: Prof. Marian Kucała. Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2012. Dostęp: files/956/aktualnosci/DHC_KUCALA.pdf [2014-12-10]; Marian Kucała [online]. Dostęp: http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,292447,Marian--Kuca%C5%82a-inne.html [2014-12-10]; Zmarł prof. dr hab. Marian Kucała [online]. Dostęp: http://www.tmjp.pl/zmarl-prof-dr-hab-marian-kucala [2014-12-10]; Marian Kucała : Nekrologi [online]. Dostęp: http://www.wspomnijbliskich.pl/39388892-nekrologi-marian-kucaa?s_source=ppma_dzpo [2014-12-10]

 

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

 

góra strony

 

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 17.02.2015, godz. 09:09 - Artur Podsiadły