Spotkanie odbędzie się on-line we wtorek 11 czerwca 2024 r. w dwu edycjach do wyboru (bez konieczności rejestracji):
godz. 9.00-10.30
godz. 13.00-14.30

na platformie MS Teams
link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a21758bad33d049959bf4342fcf676095%40thread.tacv2/1636014504315?context=%7b%22Tid%22%3a%22be317277-3672-487f-8f68-2059ad90b435%22%2c%22Oid%22%3a%222cbb03ca-11c9-461f-8e41-73fcd10b18bf%22%7d
 
Menedżery bibliografii są aplikacjami, które wspomagają gromadzenie opisów bibliograficznych i zarządzanie bibliografią, generowanie opisów bibliograficznych wg wybranego stylu cytowania, a także wstawianie odnośników i bibliografii załącznikowej. ZOTERO jest jednym z takich menedżerów. To program przyjazny, dobry dla początkujących, a przede wszystkim darmowy. Współpracuje z edytorami tekstu (Microsoft Word i LibreOffice). Szkolenie umożliwi zapoznanie się z jego działaniem i podstawowymi funkcjami (rejestracja, pobieranie, instalacja; tworzenie i organizacja własnej "biblioteki" - pobieranie informacji o dokumencie za pomocą identyfikatorów ISBN, DOI, z katalogów bibliotecznych, baz danych czy stron internetowych; generowanie bibliografii; praca z edytorem tekstu).


 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2024, godz. 09:55 - Artur Podsiadły