"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje Osób i ich dorobku

 

o. prof. dr hab. Roland Prejs OFMCap.

(1956-2023)

 

 

     o. Roland Wojciech Prejs (1956-2023)

            

o. Roland Wojciech Prejs - sylwetka i publikacje

 


Dodatkowe informacje:

 

Ważniejsze publikacje:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami o. Rolanda Prejsa w otwartym dostępie

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2023, godz. 13:14 - Monika Krzywicka