W dniu 20.02.2024 r. w wieku 93 lat zmarła Siostra Profesor Aleksandra Witkowska OSU (1930-2024). Była pracownikiem Sekcji Historii KUL (później Instytut Historii KUL). Realizowała pionierskie badania nad hagiografią średniowieczną i nowożytną, kultami pątnicznymi, geografią sakralną, antropologią miejsc świętych. Siostra Profesor była także częstym gościem i przyjacielem Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

 

W latach 60. i 70. XX w. blisko współpracowała z o. dr. hab Romualdem Gustawem OFM, ówczesnym dyrektorem BU KUL. Efektem ich przyjaźni i zainteresowań naukowych było m.in. utworzenie w Bibliotece pracowni hagiograficznej oraz wydanie monumentalnego, dwutomowego dzieła „Hagiografia Polska. Słownik bio-bibliograficzny” (Lublin 1971; 1972). W latach 90. XX w. była redaktorką kolejnych wydań tego słownika „Nasi święci. Polski słownik hagiograficzny” (Poznań 1995; 1998). Przygotowała także hasło poświęcone Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w „Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego” (Wrocław 1976, s. 47-48).
 
Od lat 90. XX w. Siostra Profesor współpracowała i przyjaźniła się z dr Joanną Nastalską-Wiśnicką (obecnie kierowniczką Oddziału Informacji Naukowej), którą zainspirowała swoimi pasjami badawczymi. Była promotorką jej pracy doktorskiej. Wspólnie realizowały również trzy granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, których efektem było m.in. przygotowanie bibliografii dotyczącej św. Wojciecha (Lublin 2002); dwutomowego „Staropolskiego piśmiennictwa hagiograficznego” (Lublin 2007) oraz publikacji „Ku ozdobie i obronie Rzeczypospolitej. Maryjne miejsca święte w drukach staropolskich” (Lublin 2013).
 
Siostra Profesor zawsze pamiętała o naszej Bibliotece, w 2002 r. ofiarowała jej zbiór 2331 kart pocztowych. Była gościem m.in. podczas wieczoru wspomnień poświęconego o. Romualdowi Gustawowi, brała także udział w innych wydarzeniach bibliotecznych.
 
Zapamiętaliśmy Siostrę Profesor jako osobę, która posiadała rzadką umiejętność polegającą na tym, że jej rozmówca zawsze czuł się wysłuchany i ważny, potrafiła skupić się na jego słowach. Chętnie dzieliła się swoją życiową mądrością, nieocenioną wiedzą i doświadczeniem.
 
Fot. Arkadiusz Adamczuk / Oddział Zbiorów Specjalnych BU KUL
Zdjęcia zostały zrobione 29 lutego 2016 r. w Informatorium (ul. Chopina 27) podczas wieczoru wspomnień o o. Romualdzie Gustawie.
 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024, godz. 10:16 - Małgorzata Augustyniuk