ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA I KONSULTACJESzanowni Państwo,
dziękujemy, że do tej pory szkolenia prowadzone przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej BU KUL spotkały się z zainteresowaniem. W związku z rozpoczęciem roku akademickiego zapraszamy do zgłaszania potrzeb szkoleniowych w zakresie korzystania z nowoczesnych źródeł informacji (indywidualnych i grupowych, dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów KUL).

 

 Oferujemy szkolenia dotyczące:

 

  • szybkiego i kompleksowego przeszukiwania zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (multiwyszukiwarka PRIMO VE) i zasobów innych bibliotek polskich i zagranicznych
  • korzystania z baz danych / zasobów elektronicznych m.in.:

– interdyscyplinarnych (EBSCO, ProQuest Central, Taylor & Francis)

– z zakresu teologii (Atla Religion Database with Atla serials PLUS)

– z zakresu nauk społecznych (PsycInfo i PsycArticles,SocIndex i inne)

– z zakresu nauk humanistycznych (np. JSTOR)

– z zakresu prawa (Legalis, Lex, LegalSource)

– z zakresu nauk o zdrowiu (CINAHL Complete, MEDLINE Complete; Polska

Platforma Medyczna; PubMed)

– IBUK Libra

  • czasopism punktowanych (strategia wyboru czasopisma, wyszukiwarki czasopism punktowanych, wskaźniki bibliometryczne IF, SJR, SNIP)
  • baz bibliometrycznych (Web of Science, Scopus), wyszukiwania cytowań, Google scholar, obliczania Indeksu Hirscha
  • wybranych formatów bibliograficznych
  • menedżerów bibliografii (szczegółowo korzystanie z ZOTERO)

 

Program szkolenia będziemy dopasowywać do Państwa potrzeb. Szczegóły dotyczące czasu, miejsca i problematyki ustalamy indywidualnie. Zajęcia możemy prowadzić zarówno stacjonarnie (w tym przypadku konieczne jest zapewnienie odpowiedniej sali z dostępem do Internetu i sprzętem umożliwiającym wyświetlenie prezentacji / udostępnienie ekranu), jak i zdalnie na Platformie MS Teams. Prosimy o kontakt z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Adres e-mail: infnauk@kul.pl lub joanna.nastalska-wisnicka@kul.pl (Kierownik OIN BU KUL)Tel. 81 4545275 (pn – pt od 800 do 1500)

 


 

 

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2022, godz. 10:51 - Małgorzata Augustyniuk