Skany ilustracji pochodzą z publikacji: Kultura - Media - Społeczeństwo. Księga jubileuszowa ku czci ojca profesora Leona Dyczewskiego OFMConv., red. Dariusz Wadowski, Wyd. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2007
Ostatnia aktualizacja: 16.03.2016, godz. 08:34