"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Dr hab. Rafał Biskup (1974-2021)


Rafał Biskup (1974-2021)

Rafał Arkadiusz Biskup - sylwetka i publikacje

 

 Rafał Arkadiusz Biskup, ur. 6 IV 1974 r. w Makowie Podhalańskim, dr hab., pracownik naukowo-dydaktyczny KUL, prawnik.

 W 1998 r. otrzymał magisterium na KUL na podstawie pracy Nadzór nad publicznym obrotem papierami wartościowymi, napisanej pod kierunkiem W. Łączkowskiego, w 2002 stopień doktora za dysertację Reglamentacja wtórnego obrotu papierami wartościowymi. Zagadnienia teoretyczno-prawne (Bydgoszcz 2003), której promotorem był M. Zdyb, a w 2012 stopień doktora habilitowanego. Od 1 X 1998 r. pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Administracyjnego Prawa Gospodarczego.

 Jest autorem następujących publikacji: Etyka w działalności gospodarczej (z T. Barankiewiczem, Radom 2003), Grupa producentów rolnych jako nowoczesna forma prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie (W: Wspólna polityka rolna. Tradycja i nowoczesność, red. M. Szewczak, R. Sura, Lublin 2007, s. 43-58), Rolnik jako przedsiębiorca, działalność rolnicza jako działalność gospodarcza (W: Historia magistra vita. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi (red. A. Dębiński i in., Lublin 2007, s.41-62), Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy  (z M. Ganczarem, Lublin 2007), Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym (Lublin 2011).

 

Biogram za: Encyklopedia 100-lecia KUL. Tom I. Lublin 2018, s. 61-62


Dodatkowe informacje:

Ważniejsze publikacje:

 
 
 

 

 

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 16.07.2021, godz. 10:38 - Monika Krzywicka