Roman Longchamps de Bérier - informacje
Roman Longchamps de Bérier - fotografie
Roman Longchamps de Bérier - publikacje

Roman Longchamps de Bérier (1883-1941)

Zdjęcie pochodzi z:
Narodowe Archiwum Cyfrowe (NAC)

Bronisław Langchamps
de Berier, lat 25, absolwent Politechniki Lwowskiej, aresztowany wraz z ojcem i dwama braćmi

Zygmunt Langchamps
de Berier, lat 23, absolwent Politechniki Lwowskiej, aresztowany wraz z ojcem i dwama braćmi

Kazimierz Langchamps
de Berier, lat 18, absolwent liceum, aresztowany wraz z ojcem i dwama braćmi

Gmach główny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie- lata 20.

Uniwersytet Jana Kazimierza. Lwów

Gmach uniwersytetu udekorowany flagami ze swastyką,
sierpień 1941 r.

Przygotowanie wystawy (Oddział Informacji Naukowej):
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
mgr Małgorzata Augustyniuk

Prezentacja na stronie www: 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 15:03 - Artur Podsiadły