"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Roman Michał Andrzejewski (1930-2015)

Roman Michał Andrzejewski- sylwetka i publikacje

Prof. dr hab. Roman Michał Andrzejewski (1930-2015)

 

Prof. Roman Michał Andrzejewski urodził się 9 lutego 1930 roku w Niegibalicach. Uczył się w tajnym Gimnazjum Zboru Ewangelicko-Augsburskiego im. Mikołaja Reja w Warszawie. W 1949 roku ukończył Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku i rozpoczął studia I stopnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Magisterium uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. W 1963 r. otrzymał stopień doktora nauk przyrodniczych UW, w 1970 r. - habilitację, a 13 lipca 1982 r. mianowanie na profesora.

  W latach 1954-1973 związany był Instytutem Ekologii PAN jako kierownik Stacji Terenowej w Dziekanowie Leśnym (Puszcza Kampinoska), kierownik Pracowni Zwierząt Łownych, Zakładu Populacji i Sekretarz Naukowy Instytutu. Pracował także w Zakładzie Badania Ssaków w Białowieży (1962-1963). W 1974 r. znalazł zatrudnienie w Instytucie Kształtowania Środowiska w Warszawie. Prowadził wykłady i ćwiczenia z „Ekologicznych podstaw urbanistyki” w Studium Podyplomowym Mieszkalnictwa Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (1975). W latach 1975-1978 był przedstawicielem Polski ds. monitoringu środowiska w Radzie Wzajemnej Pomocy Gospodarczej Krajów Układu Warszawskiego. Następnie objął Katedrę Zoologii Leśnej i Łowiectwa w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

  Był Członkiem Komisji Ochrony Środowiska Rady Państwa PRL (1984-1987), Wiceministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (1989-1992); Głównym Konserwatorem Przyrody, członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP Lechu Wałęsie (1992-1996).

  W 1993 r. podjął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od 1998 r. był kierownikiem Katedry Zoologii i Ekologii. Na emeryturę przeszedł w 2005 roku.

  Pełnił funkcję przewodniczącego m.in.: Komitetu Ekologii PAN i Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Zasiadał w Radzie Naukowej: Wigierskiego Parku Narodowego, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, Zakładu Badania Ssaków PAN, Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej, Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Instytutu Zoologii i Muzeum PAN; był twórcą i kierownikiem Działu Nauki i Monitoringu Przyrody Kampinoskiego Parku Narodowego.

  W 2005 roku otrzymał Medal „Mazowieckiej Niezapominajki” nadany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a w 2011 roku, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju leśnictwa i ochrony środowiska naturalnego, za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Jego zainteresowania badawcze obejmowały zagadnienia ekologii dużej przestrzeni i jej zastosowania w urbanistyce. Specjalizował się w badaniach populacji drobnych gryzoni, zajęcy i dzików. Napisał ok. 300 publikacji naukowych i popularnonaukowych, doktoryzował 17 osób.

  Zmarł 10 października 2015 r. w Warszawie. 

 


Bibliografia:

Roman Andrzejewski: Zapiski myszołapa. Warszawa 2010; Urszula Jankiewicz-Dzierżak: Zmarł prof. dr hab. Roman Andrzejewski. Dostęp: zmarl-prof-dr-hab-roman-andrzejewski,art_63360.html [2015-02-15]; Zmarł Prof. dr hab. Roman Andrzejewski (1930-2015). Dostęp: http://www.zbs.bialowieza.pl/artykul/859.html [2015-02-15]; Roman Michał Andrzejewski h. Nałęcz (II). Dostęp: http://www.sejm-wielki.pl/b/zi.1.149.a3a1 [2015-02-15]; Z głębokim żalem żegnamy prof. Romana Andrzejewskiego. Dostęp: http://www.gdos.gov.pl/z-glebokim-zalem-zegnamy-prof-romana-andrzejewskiego [2015-02-15]; Roman Andrzejewski. Dostęp: http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,337667,Roman-Andrzejewski-kondolencje.html [2015-02-15]; prof. zw. dr hab. Roman Michał Andrzejewski. Dostęp: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=13090&lang=pl [2015-02-15]; Roman Michał Andrzejewski. Dostęp: https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Micha%C5%82_Andrzejewski [2015-02-15].

Opracowanie:

Monika Krzywicka


Ważniejsze publikacje:

 

Nekrolog Roman Michał Andrzejewski

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016, godz. 13:10 - Artur Podsiadły