"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Dr hab. Stanisław Cieśla, prof. KUL (1946-2016)

 
Stanisław Cieśla- sylwetka i publikacje


 

Dr hab. Stanisław Cieśla, prof. KUL (1946-2016)

zdjęcie pochodzi z 1994 r.

 

   Dr hab. Stanisław Cieśla urodził się 1 maja 1946 roku w Gliwicach.

  Magisterium uzyskał w 1969 roku, doktorat w 1980. Od 1970 roku rozpoczął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Habilitował się 15 marca 1993 roku przedstawiając pracę Georg Simmel i podstawy jego socjologii. Kierował Instytutem Socjologii KUL (lata 1993-1994) oraz do 14 lutego 2008 roku Katedrą Makrostruktur Społecznych. Był uczniem jej pierwszego kierownika prof. Jana Turowskiego, założyciela Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Pod kierownictwem prof. Stanisława Cieśli powstało ponad 150 prac magisterskich.

  Wykładał również na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym oraz Wydziale Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Wyższej Szkole Służby Społecznej im. ks. Franciszka Blachnickiego w Suwałkach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz profesorem w Universität der Bundeswehr w Hamburgu (1995-1996). W latach 1994-1999 pełnił funkcję konsula RP w Hamburgu.

  Należał do Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Towarzystwa Naukowego KUL, był członkiem Deutsche Gesellschaft für Soziologie oraz Simmel Gesellschaft (Bielefeld, RFN), Universität Karlsruhe (RFN), sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim. Współpracował z jednym z największych wydawnictw w dziedzinie nauk społecznych – Suhrkamp-Verlag Frankfurtu nad Menem, z Instytutem UNESCO Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskim Instytutem Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej oraz Vrije Universiteit Amsterdam (Holandia).

Obszarem jego zainteresowań badawczych były: socjologia przemian społecznych, socjologia przestrzeni, miasta i rozwoju regionalnego, socjologia władzy oraz klasyczna socjologia niemiecka.

  Do jego ważniejszych prac naukowych należą: Georg Simmel i podstawy jego socjologii, Globalizacja i metropolizacja: niektóre aspekty badań polskiej przestrzeni, Wanderer zwischen den Disziplinen. Tłumaczył wydaną już dwukrotnie książkę autorstwa Ulricha Becka Społeczeństwo ryzyka.

  Zmarł 12 czerwca 2016 roku w Warszawie. Pochowany został w kaplicy cmentarnej cmentarza ewangelicko-augsburskiego w Warszawie przy ul. Młynarskiej.


Bibliografia:
Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego : wkład w kulturę polską w latach 1968-1993. Pod red. Mariana Ruseckiego. Lublin 1994, s.368; Stanisław Cieśla. Dostęp: http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,361803,Stanis%C5%82aw-Cie%C5%9Bla-kondolencje.html [28.06.2016]; Stanisław Cieśla. Dostęp: http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,361803,Stanis%C5%82aw-Cie%C5%9Bla-kondolencje.html [28.06.2016]; Maria Mazurek-Olszowa, Jan Gałkowski: Katedra Makrostruktur Społecznych. Dostęp: https://www.kul.pl/katedra-makrostruktur-spolecznych,art_2683.html [28.06.2016]; Instytut Socjologii. „Przegląd Uniwersytecki” 2005 R. 17, Nr 5-6, s.55-58. Dostęp: https://www.kul.pl/files/66/przeglad/PU_5-6_2005.pdf [28.06.2016]; Międzynarodowa Konferencja Miasta Polski 1989-2009. 20 lat transformacji, 22-23 maja 2009, Lublin 2009 [biuletyn informacyjny], s.18. Dostęp: http://www.wspa.pl/files/1549_miasta-polskibiuletyn-informacyjny.pdf [28.06.2016]; dr hab. Stanisław  Cieśla . Dostęp: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=22564&lang=pl [28.06.2016]; Stanisław Cieśla: Kondolencje. Dostęp: http://www.nekrologi.net/kondolencje/stanislaw-ciesla/3211655 [28.06.2016]; Katarzyna Kwarcińska: Instytut Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2008, Nr 2, s.123-129.Dostęp:http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Uniwersyteckie_Czasopismo_Socjologiczne/Uniwersyteckie_Czasopismo_Socjologiczne-r2008-t-n2/Uniwersyteckie_Czasopismo_Socjologiczne-r2008-t-n2-s123-129/Uniwersyteckie_Czasopismo_Socjologiczne-r2008-t-n2-s123-129.pdf [28.06.2016]

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2016, godz. 22:26 - Artur Podsiadły