"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje Osób i ich dorobku

 

dr Stanisław Majdański (1935-2023)

 

 

            Stanisław Majdański (1935-2023)

            

Stanisław Majdański - sylwetka i publikacje

 

Bibliografia prac (z 2012 roku)

Ważniejsze publikacje:

 
 

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2023, godz. 12:00 - Monika Krzywicka