"Vita mutatur non tollitur"

 Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Stanisław Makowski (1931-2008)

Stanisław Makowski- sylwetka i publikacje
Stanisław Makowski (1931-2008)

Stanisław Makowski-  ur. 30 maja 1931 r. w Kuliku na ziemi chełmskiej, zm. 21 kwietnia 2008 r. w Warszawie, historyk literatury, edytor, polski filolog, wykładowca, autor prac poświęconych literaturze polskiego romantyzmu. Badacz twórczości Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza, autor wielu książek historycznoliterackich i podręczników szkolnych.
W latach 1989-2006 redaktor "Rocznika Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza", był także Prezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa.

 

 

  Po wojnie w latach 1944-50 uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Chełmie, następnie w roku 1950 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie kierunek filologia polska. Pięć lat poźniej zdobył tytuł magistra na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym roku został członkiem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. Równocześnie pracował jako asystent i starszy asystent Zakładu Literatury Polskiej PWSP, a od 1956 jako starszy asystent Katedry Literatury Polskiej UW.
Debiut miał na łamach Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie (z. 1) pracą „Bibliografia szkolnych wydań utworów Adama Mickiewicza w latach 1945-1954". Rozwijając twórczość historycznoliteracką i krytycznoliteracką, publikował od 1958 m.in. artykuły, szkice i recenzje w Przeglądzie Humanistycznym i Polonistyce.

  W 1965-67 odbył podróże krymskim szlakiem A. Mickiewicza.
W 1969-72 pracował jako lektor języka polskiego w Slavisches Seminar na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem.
Pubikował min. na łamach Rocznika Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza (lata 1967-86) oraz Nowych Książek (lata 1969-84).

  W 1978 habilitował się na UW na podstawie pracy „O Juliuszu Słowackim. Studia i interpretacje", po czym w 1979 został mianowany docentem w Instytucie Literatury Polskiej UW.
W roku 1982 został sekretarzem komitetu redakcyjnego .Dzieł" A. Mickiewicza wydawanych przez Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza przy Spółdzielni Wydawniczej. „Czytelnik". W 1985 otrzymał nagrodę Ministra Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki II stopnia. W 1985-91 był członkiem redakcji Biuletynu Polonistycznego, a od 1987 - Przeglądu Humanistycznego.

  W 1988 otrzymał tytuł naukowy i stanowisko profesora UW. Od 1989 pełni funkcję redaktora naczelnego Rocznika Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza. W 1990 został członkiem Internationale Schelling-Gesellschaft. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1974), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984).

 

 

Publikacje:

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
Romantyzm.
Podręcznik literatury dla klasy drugiej
szkoły średniej.
Wydanie dziesiąte.
Warszawa 1998
ISBN 83-02-05733-9

   

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
Romantyzm.
Podręcznik literatury dla klasy II
szkół średnich.
Wydanie siódme.
Warszawa 1978
ISBN 83-02-00785-4

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
Tęcze i świerzopy.
Słowacki-Beniowski-Mickiewicz
Wydanictwo PAN 1984
PL ISSN 0067-7787
ISBN 83-04-01781-4

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
Wernyhora.
Przepowiednie i legenda.
Warszawa 1995
ISBN 83-07-02346-7

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
Eligiusz Szymanis
Adam Mickiewicz.
Wydanie pierwsze.
Warszawa 1992
ISBN 83-02-04592-6

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
Zbigniew Sudolski
W kręgu rodziny i przyjaciół
Słowackiego.
Szkice i materiały.
Warszawa 1967

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
Eligiusz Szymanis
(redakcja)
Adam Mickiewicz
i kultura światowa.
Materiały z międzynarodowej
koferencji
Grodno-Nowogródek
12-17 maja 1997 r. w 5 księgach.
Księga 1.
Warszawa 1999
ISBN 83-235-0017-7

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
"Kordian"
Juliusza Słowackiego.
Wydanie drugie rozszerzone.
Warszawa 1976

 

Stanisław Makowski - publikacje

Stanisław Makowski (redakcja)
Krzemieniec
Ateny Juliusza Słowackiego.
Warszawa 2004
ISBN 83-7009-555-0

Stanisław Makowski - publikacje

Stanisław Makowski (redakcja)
Juliana Przybosia najmniej słów.
Analiza i interpretacje.
Praca zbiorowa.
Wydanie pierwsze.
Warszawa 1991
ISBN 83-02-0482-X

Stanisław Makowski - publikacje

Stanisław Makowski
(wybór)
Adam Mickiewicz
Poezje wybrane.

 

Stanisław Makowski - publikacje

Stanisław Makowski
Juliusz Słowacki.
Warszawa 1987
ISBN 83-01-07009-9

Stanisław Makowski - publikacje

Stanisław Makowski
(wybór)
Juliusz Słowacki
Poezje wybrane.

Stanisław Makowski - publikacje Stanisław Makowski
"Balladyna"
Juliusza Słowackiego.
Warszawa 1981
ISBN 83-02-01054-5

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
"Nie-Boska komedia"
Zygmunta Krasińskiego.
Warszawa 1991
ISBN 83-02-04193-9

Stanisław Makowski - publikacjeStanisław Makowski
"Nie-Boska komedia"
Zygmunta Krasińskiego.
Warszawa 1971

 

 

Twórczość (wybrane publikacje):

 • Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. [Oprac.:] E. Sawrymowicz. Przy współpracy Z. Sudolskiego. Wr.: Ossol. 1960
 • Adam Mickiewicz. Album. Oprac.: ..., Z. Sudolski. Red. Z. Libera. Wwa: PZWS 1963
 • W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego. Szkice i materiały. [Współaut.:] Z. Sudolski. Wwa: PIW 1967, Bibl. Tow. Lit. im. A. Mickiewicza.
 • „Beniowski" Juliusza Słowackiego. Wwa: PZWS 1969, Bibl. Analiz Lit.
 • Świat „Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza. [Szkice]. Wwa: Czyt. 1969
 • „Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. Wwa: PZWS 1971, Bibl. Analiz Lit. Wyd. nast.: wyd. 2 uzup. Wwa: WSiP 1975, wyd. 3 popraw, i uzup. 1991
 • „Kordian" Juliuszu Słowackiego. Wwa: Czyt. 1973, Wyd. 2 rozszerz, 1976. W szwajcarskich górach. Alpejskie krajobrazy Słowackiego. Wwa: PIW 1976
 • Romantyzm. Podręcznik literatury polskiej dla klasy 2 szkół średnich. [Współaut.:] E. Sawrymowicz, Z. Libera. Wwa: WSiP 1978, Wyd. nast. 2-9 1979-1988
 • „Balladyna" Juliusza Słowackiego. Wwa: WSiP 1981, Bibl. Analiz Lit. Wyd. 2 1987
 • Tęcze i .świerzopy. Słowacki, Beniowski, Mickiewicz. [Szkice]. Wr.: Ossol. 1984
 • Juliusz Słowacki. Wwa: PWN 1987
 • Romantyzm. Podręcznik literatury dla klasy 2 szkoły średniej. Wwa: WSiP 1989 nast. wyd. 2 1990, wyd. 3 1991, wyd. 4 1992, wyd. 5 1993, wyd. 6 1994, wyd. 7 zmień. 1995, wyd. 8 1996.
 • Wernyhora. Przepowiednie i legenda. Studium. Wwa: Czyt. 1995

 

Stanisław Makowski (1931-2008) 
Prezentacja na stronie www: Artur Podsiadły

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2009, godz. 12:41 - Artur Podsiadły