"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Kardynał

Stanisław Nagy SCJ(1921-2013)

Stanisław Nagy- sylwetka i publikacje

 Stanisław Nagy (1921-2013)

Stanisław Nagy (1921-2013)

Kardynał Stanisław Kazimierz Nagy SCJ urodził się 30 września 1921 roku w Starym Bieruniu. W 1934 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego Księży Sercanów w Krakowie, a trzy lata później do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. W 1941 roku złożył śluby wieczyste, święcenia kapłańskie przyjął w 1945 roku. W tym samym roku podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując w 1948 roku magisterium. W roku 1950 rozpoczął studia w zakresie teologii fundamentalnej na Wydziale Teologii KUL. Pracę doktorską Urząd nauczycielski w Kościele pierwotnym obronił w 1952 roku. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w roku 1968 na podstawie rozprawy: „Via notarum” we współczesnej eklezjologii apologetycznej. W roku 1980 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1989 profesora zwyczajnego.
  Ks. Stanisław Nagy poświęcał się również pracy dydaktycznej i wychowawczej. W latach 1947-1950 był rektorem w Niższym Seminarium Duchownym Księży Sercanów w Krakowie, a w latach 1952-1958 Wyższego Seminarium Duchownego w Zgromadzeniu Księży Sercanów w Tarnowie. Od 1956 roku kierował Studium Teologicznym w Krakowie. W 1972 roku został kierownikiem Katedry Eklezjologii Fundamentalnej na KUL, w latach 1983-1991 Sekcji Teologii Fundamentalnej. Przez dwa lata pełnił funkcję prodziekana Wydziału Teologii KUL. Został również przewodniczącym Sekcji Wykładowców Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu do Spraw Nauki (od 1983 r.) oraz Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II (od 2007 r.), był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej (1986-1996). Redagował dział ekumeniczny Encyklopedii Katolickiej, znalazł się też w kolegium redakcyjnym „Roczników Teologiczno-Kanonicznych”.
  Za szczególne zasługi dla Kościoła, 21 października 2003 r. ks. Nagy mianowany został przez papieża Jana Pawła II kardynałem. W 2007 roku otrzymał Medal za Zasługi dla KUL. W 2008 roku Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
  Zainteresowania naukowe kard. Stanisława Nagy'ego oscylowały wokół eklezjologii, teologii fundamentalnej oraz ekumenizmu, czego wyrazem były liczne publikacje, m.in.: Chrystus w Kościele: zarys eklezjologii fundamentalnej (1982) i Kościół na drogach jedności (1985), Ty jesteś Piotr (2003). Pod kierunkiem ks. prof. S. Nagy'ego powstało 16 prac doktorskich i ponad 40 magisterskich.
  Zmarł 5 czerwca 2013 roku w Krakowie.

Bibliografia: Kardynał profesor Stanisław Nagy SCJ doktor Honoris Causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wrocław - Kraków, 10 maja 2009 r., Wrocław 2009; Nagy Stanisław, w: G. Polak, Kto jest kim w Kościele?, Warszawa 1996, s. 251-252; Pabis M., Na straży wiary, „Nasz Dziennik” 130 (4669), 6 czerwca 2013, [dostęp online] http://www.naszdziennik.pl/wp/34886,na-strazy-wiary.html [20.11.2013]; Zmarł ks. prof. Stanisław kard. Nagy SCJ, [dostęp online]zmarl-ks-prof-stanislaw-kard-nagy-scj,art_45032.html [20.11.2013].

Opracowanie:
Monika Polska

Ważniejsze publikacje:

Kardynał Stanisław Nagy- publikacje

Kardynał Stanisław Nagy- publikacje Kardynał Stanisław Nagy- publikacje

Kardynał Stanisław Nagy- publikacje

Kardynał Stanisław Nagy- publikacje Kardynał Stanisław Nagy- publikacje

Kardynał Stanisław Nagy- publikacje

Kardynał Stanisław Nagy- publikacje Kardynał Stanisław Nagy- publikacje
Kardynał Stanisław Nagy- publikacje Kardynał Stanisław Nagy- publikacje Kardynał Stanisław Nagy- publikacje
Kardynał Stanisław Nagy- publikacje Kardynał Stanisław Nagy- publikacje

Kardynał Stanisław Nagy- publikacje

Kardynał Stanisław Nagy- publikacje   Kardynał Stanisław Nagy- publikacje
  

góra strony

 
Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej
Monika Polska

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2013, godz. 10:33 - Artur Podsiadły