Zapraszamy do odwiedzenia wystawy online "Vita mutatur non tollitur", w której wspominamy śp. dr. Tomasza Ożoga, wieloletniego pracownika naukowego i dydaktycznego Instytutu Pedagogiki KUL oraz Instytutu Leksykografii; częstego gościa i przyjaciela Biblioteki.

 


Zapraszamy do odwiedzenia wystawy online "Vita mutatur non tollitur", w której wspominamy śp. dr. hab. Franciszka Rosińskiego OFM, pracownika naukowo-dydaktycznego KUL, antropologa, etnologa, filozofa przyrody.

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2023, godz. 09:07 - Małgorzata Augustyniuk