"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje Osób i ich dorobku

 

dr hab. inż. arch. Waldemar Wawrzyniak,

prof. KUL (1937-2023)

 

 

 

                           Waldemar Mieczysław Jan Wawrzyniak (1937-2023)

Waldemar Mieczysław Jan Wawrzyniak - sylwetka i publikacje

 

Urodził się 7 sierpnia 1937 r. w Kamionkach (pow. Skabat, woj. Tarnopolskie). W 1963 r. skończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, gdzie również obronił pracę doktorską (1975). Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 1999 r. za pracę pt. Sacrum w architekturze na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W okresie od 01.02.2009 r. do 31.01.2012 r. pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie pełnił funkcję kierownika Katedry Kształtowania Krajobrazu w Instytucie Architektury Krajobrazu na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym KUL.

Zmarł 28.01.2023 r.

 

 

Dodatkowe informacje:

 

Ważniejsze publikacje:

 

https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/689/edition/778/content

 

 

 

Bibliografia prac Waldemara Wawrzyniaka na podstawie bazy dorobku naukowego

 

Politechniki Wrocławskiej

 

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2023, godz. 10:09 - Monika Krzywicka