Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy,

 

z wielką radością informujemy, że jesteśmy jednym z sygnatariuszy Porozumienia w sprawie powołania i określenia zasad współpracy Wirtualnej Karty Bibliotecznej!

 

Wirtualna Karta Biblioteczna powstała w celu zapewnienia społeczności akademickiej Lublina szerokiego dostępu do zasobów bibliotecznych, w szczególności poprzez wzajemne wypożyczanie zbiorów drukowanych studentom, doktorantom oraz pracownikom Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Ofertę, umożliwiającą korzystanie ze zbiorów na zasadzie wzajemności, kierujemy do studentów, doktorantów i pracowników KUL.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. W przypadku przetrzymania pozycji przez Użytkownika zastosowanie ma Cennik każdej z Bibliotek Partnerskich.

Procedura korzystania ze zbiorów:

- Użytkownik zgłasza chęć uczestniczenia w projekcie Wirtualnej Karty Bibliotecznej w macierzystej Bibliotece Głównej

- akceptuje Regulamin Projektu i zostaje wpisany do internetowej bazy danych Wirtualnej Karty Bibliotecznej

- zgłasza się do dowolnej Biblioteki Głównej, której zbiorami jest zainteresowany

- Bibliotekarz dokonuje weryfikacji uprawnień we wspólnej bazie danych i zakłada indywidualne konto biblioteczne na swojej Uczelni, skąd można wypożyczać pozycje zgodnie z Regulaminem danej Biblioteki Głównej.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIRTUALNEJ KARTY BIBLIOTECZNEJ 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 16.10.2023, godz. 11:58 - Małgorzata Augustyniuk