"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje Osób i ich dorobku

 

prof. dr hab. Witold Matwiejczyk 

(1962-2023)

 

 

            Witold Matwiejczyk (1962-2023)

            

Witold Matwiejczyk - sylwetka i publikacje

 


Dodatkowe informacje:

 

Ważniejsze publikacje:

 

 

góra strony

 

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

 

Autor: Monika Krzywicka
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2023, godz. 15:09 - Monika Krzywicka