"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Władysław Bartoszewski (1922-2015)

Władysław Bartoszewski - sylwetka i publikacje


 

Władysław Bartoszewski 1922-2015

 

Władysław Bartoszewski urodził się 19 lutego 1922 roku w Warszawie. W 1939 r. zdał maturę i uczestniczył w obronie Warszawy. Rok później został zatrzymany podczas łapanki i przewieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz, skąd zwolniono go 8.04.1941 r. Włączył się wówczas w działania Związku Walki Zbrojnej oraz Frontu Odrodzenia Polski. W 1942 r. został żołnierzem AK i członkiem Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom „Żegota”.

  W latach 1941-1944 podjął studia polonistyczne na tajnym Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, przerwane uczestnictwem w powstaniu warszawskim (próbował je później kontynuować w 1948 r. i 1958 r.). Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami oraz Krzyżem Walecznych, a także mianowany przez dowódcę AK, gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” na stopień podporucznika. Po 1945 r. podjął współpracę z IPN i Główną Komisją Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce.

  Pracował w redakcji „Gazety Ludowej”. Za działalność w PSL został aresztowany (1949), spędził pięć lat w więzieniu; 2 marca 1955 został uznany za niesłusznie skazanego. Powrócił do działalności publicystycznej i objął kierownictwo redakcji wydawnictw fachowych SBP.

  18 kwietnia 1963 został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za pomoc udzielaną Żydom w trakcie wojny. W imieniu Rady Pomocy Żydom „Żegota” odebrał w Izraelu dyplom Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (medal otrzymał w 1966). Współpracował z Radiem Wolna Europa. Był prezesem Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki (1969-1973), członkiem Zarządu Polskiego PEN Clubu, członkiem honorowym PAU.

  W latach 1973-1982 i 1984-1985 jako starszy wykładowca prowadził wykłady z historii najnowszej (ze szczególnym uwzględnieniem wojny i okupacji) w Katedrze Historii Nowożytnej Polski na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W międzyczasie wykładał na Katolickim Uniwersytecie Eichstätt-Ingolstadt a także na Uniwersytecie w Augsburgu.

  Był członkiem i wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych oraz członkiem NSZZ „Solidarność” za co został internowany (13 grudnia 1981, zwolniony 3 maja 1982).

  W 1986 został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta RP na emigracji Edwarda Raczyńskiego. Był ambasadorem RP w Austrii (1990-1995), zajmował urząd ministra spraw zagranicznych w rządzie Józefa Oleksego, a następnie Jerzego Buzka. Zasiadał w Senacie IV kadencji; w 2007 r. został powołany na sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika do spraw dialogu międzynarodowego. Pełnił funkcję kanclerza Orderu Orła Białego. Został mianowany honorowym obywatelem państwa Izrael, a także m.in. Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Szczecina, Krakowa czy gminy Oświęcim.

  Był propagatorem pojednania polsko-żydowskiego i polsko-niemieckiego a przez swoją działalność publicystyczną i naukową (autor ok. 1,5 tys. artykułów i ok. 50 książek) dbał o zachowanie pamięci o Powstaniu Warszawskim, Polskim Państwie Podziemnym oraz zbrodniach nazistowskich i komunistycznych.

  Otrzymał tytuł doktora honoris causa m.in. Uniwersytetów: Warszawskiego, Hajfy, Hebrew College w Baltimore, Wrocławskiego, Łódzkiego, Gdańskiego oraz KUL (2008).

  Zmarł 24 kwietnia 2015 roku w Warszawie. Został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Bibliografia:

Zmarł prof. Władysław Bartoszewski. Dostęp: zmarl-prof-wladyslaw-bartoszewski,art_60369.html [2015-05-18]; Władysław Bartoszewski. Życie i twórczość. Red. Andrzej Krzysztof Kunert . Warszawa 1999; Komar Michał: Władysław Bartoszewski. Skąd Pan jest? Wywiad rzeka. Warszawa 2006; Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lublin 2008. Dostęp: files/254/bartoszewski_DHC_KUL.pdf [2015-05-18]; Władysław Bartoszewski 19 II 1922 – 24 IV 2015. Dostęp: http://wladyslawbartoszewski.blox.pl/html [dostęp 2015-05-18]; Kunert Andrzej Krzysztof i in.: Władysław Bartoszewski. Dostęp: http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,320254,W%C5%82adys%C5%82aw-Bartoszewski-inne.html [dostęp 2015-05-18]; Partyła Magdalena: Władysław Bartoszewski nie żyje. Dostęp: http://www.rmf24.pl/fakty/news-wladyslaw-bartoszewski-nie-zyje,nId,1722763 [dostęp 2015-05-18]

Opracowanie:

Monika Krzywicka

Ważniejsze publikacje:


 Prof. Władysław Bartoszewski

Akademicka Kronika Filmowa

Doktorat Honoris Causa dla prof. Władysława Bartoszewskiego


 

 


 

góra strony

 

Dodatkowe informacje:

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

Prezentacja na stronie www: 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 26.05.2015, godz. 08:21 - Artur Podsiadły