"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Dr hab. Zachariasz Szczepan Jabłoński OSPPE (1940-2015)

 
Zachariasz Jabłoński- sylwetka i publikacje


 

Dr hab. Zachariasz Szczepan Jabłoński OSPPE (1940-2015)

 

 Dr hab. Zachariasz Szczepan Jabłoński OSPPE urodził się 16 grudnia 1940 roku w Brdowie (diec. włocławska). Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Izbicy Kujawskiej (1957) wstąpił do Zakonu Paulinów. W latach 1958-1964 w ramach Wyższego Seminarium Duchownego oo. Paulinów studiował filozofię w Leśnej Podlaskiej oraz teologię na Skałce w Krakowie. 28 czerwca 1964 r. w Brdowie przyjął święcenia kapłańskie. Następnie podjął studia na teologii pastoralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1966-1969), gdzie w 1981 roku obronił doktorat na podstawie dysertacji „Jasna Góra. Ośrodek kultu maryjnego 1864-1914”. Habilitację uzyskał w 2000 r. przedstawiając rozprawę „Jasna Góra w początkach II Rzeczypospolitej”.

  Przez wiele lat był profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (od 2001 r.), pracował w Katedrze Teologii Moralnej i Duchowości oraz w Katedrze Historii Kościoła i Patrologii. W należącym do UKSW Instytucie Teologicznym w Radomiu zorganizował Katedrę Mariologii Pastoralnej, wykładał także w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim „Kolbianum” w Niepokalanowie (od 2012 r.). Prowadził zajęcia z liturgiki (lata 1969-1990) i teologii pastoralnej w WSD oo. Paulinów (1987-1989 i od 1990 r.) oraz w WSD oo. Karmelitów Bosych w Krakowie (1986-1997). Był prefektem kleryków w WSD oo. Paulinów na Skałce w Krakowie (1969-1972 i 1975-1977), a w latach 1984-1987 ich rektorem. Wykładał także w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i WSD Gródek. W latach 1995-1997 był współorganizatorem i dyrektorem „Studium Podyplomowego Pielgrzymki, Turystyka Religijna” przy Wyższej Szkole Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie (obecnie Akademii Polonijnej) a w latach 1997-2000 prorektorem ds. studenckich.

  Zajmował się również organizacją pielgrzymek: grup młodzieżowych Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej (1967-1986) i Pieszej Pielgrzymki ze Skałki w Krakowie na Jasną Górę (1978-1996) oraz Jasnogórskich Dni Maryjnych na Skałce w Krakowie (1984-1986) i Dni Kultury Maryjnej na Jasnej Górze (1985-1990).

  W latach 1971-1986 był duszpasterzem akademickim DA „Skałka” w Krakowie, od 1997 duszpasterzem w sanktuarium jasnogórskim. Był rektorem kościoła św. Michała Archanioła oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie, redaktorem naczelnym miesięcznika "Jasna Góra", członkiem Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Konferencji Episkopaty Polski oraz Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej. W latach 2008-2014 pełnił funkcję definitora generalnego Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika.

  Zmarł 26 listopada 2015 roku w Częstochowie. Pochowany został w grobowcu paulińskim na Cmentarzu św. Rocha w Częstochowie.


Bibliografia:

M. Włosiński: Droga życiowa i naukowa jubilata [W:] Jasna Góra na maryjnej drodze Europy i Polski. Ze studiów nad sanktuarium narodowym. Jasna Góra-Częstochowa 2014, s. 18-22; Curriculum Vitae Ojca Profesora Szczepana Zachariasza Jabłońskiego (16.12.1940 – 26.11.2015) [Dostęp:] http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9798 [8.07.2016]; Stanisław Tomoń: Msza św. pogrzebowa śp. o. Zachariasza Jabłońskiego. [Dostęp:] http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9798 [8.07.2016]; o. dr hab. Zachariasz Szczepan Jabłoński. [Dostęp:] http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=75989&lang=pl [8.07.2016]; Stanisław Tomoń: Zmarł o. Zachariasz Jabłoński, paulin. [Dostęp:] http://www.jasnagora.com/wydarzenie-9790 [8.07.2016]; Grzegorz Bartosik OFMConv: Sługa Pana Boga i Maryi – o. Zachariasz Jabłoński [Dostęp:] http://ptm.rel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=185&catid=8&Itemid=102 [8.07.2016].

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2016, godz. 22:17 - Artur Podsiadły