"Vita mutatur non tollitur"

Pośmiertne wystawy twórców nauki i kultury;

prezentacje postaci i ich dorobku

 

Prof. Zyta Gilowska (1949-2016)

 
Zyta Janina Gilowska- sylwetka i publikacje


 

Prof. Zyta Gilowska (1949-2016)

 

Prof. Zyta Janina Gilowska urodziła się 7 lipca 1949 roku w Nowym Mieście Lubawskim. Studiowała ekonometrię na Wydziale Ekonomii Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego. W 1981 roku obroniła pracę doktorską pt. „Analiza systemu kształtowania się zatrudnienia w rolnictwie", a w 1986 habilitację („Proces reformowania systemu dochodów gmin w warunkach transformacji ustrojowej Polski") na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 16 sierpnia 1999 roku postanowieniem prezydenta RP z otrzymała tytuł naukowy profesora.

  W latach 1972-1985 pracowała na Wydziale Ekonomii UMCS w Lublinie, a od 1986 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kierowała Katedrą Finansów Publicznych KUL (od 1994 roku); przez dwie kadencje (lata: 1996-1998, 2008-2011) sprawowała funkcję dyrektora Instytutu Ekonomii. Wykładała również w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1991-1996) oraz Europejskim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW (1996-2000). Była członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

  Jej zainteresowania badawcze koncentrowały się na zagadnieniach funkcjonowania samorządu terytorialnego, regulacjach w obszarze finansów publicznych oraz badaniach nad budżetem zadaniowym. Napisała ponad 200 publikacji.

  Była ekspertem Biura Analiz Sejmowych Sejmu RP (1994-2001) współpracowała z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową (1991-2001) oraz Instytutem Spraw Publicznych (1994-2000). W latach 1990–1998 zasiadała w Radzie Miejskiej w Świdniku; pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP (1992-1995); była delegatem Polski do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy. Współzałożycielka Platformy Obywatelskiej, następnie współpracowała z PiS. Zasiadała w Sejmie IV oraz VI kadencji (lata: 2001–2005 i 2007–2008). W rządzie Kazimierza Marcinkiewicza pełniła funkcję wicepremiera ds. gospodarczych (2006), w rządzie Jarosława Kaczyńskiego ministra finansów (2006-2007). Z nominacji Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego została Członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji (2010-2013). W październiku 2015 roku została członkinią Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).

  Zmagała się z poważnymi problemami kardiologicznymi. Z ich powodu zrezygnowała z zasiadania w Krajowej Radzie Polityki Pieniężnej (październik 2013).

  Zmarła 5 kwietnia 2016 roku w Świdniku.


Bibliografia:
Katarzyna Bojko, Lidia Jaskuła: Prof. Zyta Gilowska (1949-2016). Dostęp: https://www.kul.pl/prof-zyta-gilowska-1949-2016,art_66883.html [13.05.2016]; Piotr R. Jankowski: Gilowska Zyta. Dostęp: http://www.historia.swidnik.net/osoba-887 [13.05.2016]; prof. dr hab. Zyta Janina Gilowska. Dostęp: http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=48643&lang=pl [13.05.2016]; [jj]: Zmarła Zyta Gilowska. Dostęp: http://lublin.gosc.pl/doc/3071518.Zmarla-Zyta-Gilowska [13.05.2016].
śp. Prof. Zyta Gilowska. Dostęp: https://www.youtube.com/watch?v=8eo1WuxhYLM [13.05.2016]

Opracowanie:

Monika Krzywicka


 

Ważniejsze publikacje:

 

 

góra strony

 

Przygotowanie wystawy: Oddział Informacji Naukowej

Monika Krzywicka

 

 

Autor: Artur Podsiadły
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2016, godz. 08:31 - Artur Podsiadły