Andrzej Albin Paluchowski, ur. 26 stycznia1933 w Częstochowie, zm. 17 września 2017 w Lublinie; polonista, bibliotekarz, bibliofil, edytor, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1972-1997. Mąż prof. Danuty Paluchowskiej (z d. Zamącińskiej), ojciec trzech synów: Jana, Piotra i Krzysztofa.

 

W latach 1945-1951 uczył się w Gimnazjum i Liceum im. Romualda Traugutta w Częstochowie. W roku 1956 ukończył Filologię polską na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przedstawiając pracę O obrazowaniu w „Panu Tadeuszu” napisaną pod kierunkiem prof. Czesława Zgorzelskiego. Po opublikowaniu w „Pamiętniku Literackim” stanowiła tekst omawiany na uniwersyteckich ćwiczeniach z poetyki.

   Od roku 1956 pracował w II Katedrze Historii Literatury Polskiej KUL. Początkowo jako aspirant, w latach 1957-1960 jako asystent, w latach 1960-1966 jako starszy asystent.Nie zdołał ukończyć rozprawy doktorskiej Droga rozwoju epiki Mickiewicza przed „Panem Tadeuszem” przygotowywanej pod kierunkiem prof. S. Pigonia (Uniwersytet Jagielloński).

W latach 1966-1971 pracował jako starszy bibliotekarz w Zakładzie Historii Literatury Polskiej KUL. W bibliotece zakładowej wykonywał prace bibliotekarskie także w ramach etatowych obowiązków asystenta. W 1972 roku otrzymał mianowanie na kustosza bibliotecznego i jednocześnie wicedyrektora BU KUL. Po nagłej śmierci o. Romualda Gustawa OFM objął stanowisko dyrektora BU KUL 20 stycznia 1976 roku. Od 1981 roku piastował je jako starszy kustosz dyplomowany. Kierował Biblioteką do końca 1997 r. Pracował w Bibliotece KUL jeszcze przez rok.

Był członkiem Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej i Towarzystwa Naukowego KUL. Brał udział w sesjach Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, m. in. w Rzymie (1993) i we Wrocławiu (1996).

 

Otrzymał Nagrodę im. Adama Mickiewicza, ufundowaną przez The East European Project w Londynie (1998), Medal za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2004) i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (2008). Od 2003 jest Kawalerem Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem, tytułu przyznawanego przez Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki i Exlibrisu.

 

Jest autorem rozpraw naukowych, artykułów i prac edytorskich poświęconych sylwetkom wybitnych polonistów: Stanisława Pigonia, Wacława Borowego, Ireny Sławińskiej, oraz twórczości Adama Mickiewicza. Należał do komitetu redakcyjnego „Dzieł. Wydania Rocznicowego 1789-1998” Mickiewicza. Opracował tom 6 – Pisma filomackie.


 Tekst: Barbara Zezula

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2017, godz. 08:10 - Małgorzata Augustyniuk